Sökning: "Hoshin Kanri"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hoshin Kanri.

 1. 1. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevda arbetsbelastning inom vuxenutbildning – en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Otterdahl; [2017]
  Nyckelord :Teacher; workload; education; lean; hoshin kanri; Lärare; arbetsbelastning; utbildning; lean; hoshin kanri;

  Sammanfattning : Omfattande litteratur pekar på lärares arbete och dess ökade arbetsbelastning och stress. Lärare känner att de får mer administrativa uppgifter och mindre undervisningstid, detta upplever lärare påverka elevernas undervisning negativt. Lärare förväntas ta på sig ansvar och roller de tidigare inte haft. LÄS MER

 3. 3. Hoshin Kanri – the Japanese way of piloting : An exploratory study of a Japanese strategic management system

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johan Ideskog; Adina Alic; [2016]
  Nyckelord :Hoshin Kanri; Policy Deployment; Management by policy; Hoshin planning; Catchball; PDCA-Cycle;

  Sammanfattning : Strategy is a highly topical subject among managers and since the world is constantlychanging it is also an important subject for companies’ competitive advantage and survival.At the same time experts in the field of strategic management describe western techniques ascomplex and ineffective while the Japanese techniques have been seen as unambiguous andcharacterized by focus on quality, productivity and teamwork. LÄS MER

 4. 4. Improvement Management Training A case study at a Swedish Multinational Corporation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Christian Gidebring; Daniel Petré; [2014]
  Nyckelord :Business Acumen; Ericsson; Ericsson ProductionChange Management; Ericsson; Ericsson Production System; Ericsson Supply Site Borås; Hoshin Kanri; Improvement; Improvement Management; Improvement Management Training; Leadership; Lean; Learning Organization; Mentoring; MNC; Strategic Management; Supply Chain Managem;

  Sammanfattning : It is of vital importance never to forget that the world is ever changing. Therefore, it is crucialfor organizations not to only alter but also to improve their performance in order to becomemore competitive on the market. One way of achieving this is to work with continuousimprovements. LÄS MER

 5. 5. A colorful department isn't always good: improvements at Novaprint.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Federica Distefano; [2013]
  Nyckelord :Gunasekaran; Productivity; Quality; Action Research; 5S strategy; JIT; ABM; Hoshin Kanri; Inventory Control Management.;

  Sammanfattning : Today, the competition between companies are very strong and fighted. In particular, small-medium size companies (SMEs) need to upgrade continuously in order to be in line with new technologies and new strategies that tends to develop companies in terms of productivity and quality. LÄS MER