Sökning: "Hospital Counsellor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hospital Counsellor.

 1. 1. LEARNING BY DOING. En kvalitativ studie om reflektion, intuition och praktisk kunskap hos kuratorer inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Benjaminsson; Fredrik Sand; [2019-05-15]
  Nyckelord :Practical Knowledge; Reflection; Intuition; Palliative Care; Hospital Counsellor;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the significance of practical knowledge in the patient-related work for Hospital Counsellors. We have also tried to establish what the practical learning process looks like. LÄS MER

 2. 2. Sjukhuskuratorernas perspektiv på möten i den palliativa vården, där döden ständigt är närvarande.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Hallin; [2015]
  Nyckelord :Keywords; Profession; dramaturgical concepts; palliative care; hospital counsellor ́s.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Frida Hallin Title: Hospital counsellor’s perspective regarding the meeting in palliative care, where death is always present. Supervisor: Gabriella Scaramuzzino Assessor: Lars Harrysson The aim of this study was to investigate how the hospital counsellors interpretive the meeting with patients and the related to the patient in the palliative care. LÄS MER

 3. 3. "Insatt i mycket" En kvalitativ studie om läkares och sjuksköterskors syn på kuratorns yrkesroll inom vården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersen; [2011]
  Nyckelord :counsellor; expectatinon; professional role; health care; teamwork; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore how medical doctors and nurses in four different hospital work areas look upon the professional role of the hospital counsellor. I wanted to get an insight into how they understand the hospital counsellor’s position in the practise of caring as well as in the team. LÄS MER