Sökning: "Hospital-Associated Infections"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hospital-Associated Infections.

 1. 1. CHALLENGES OF HAND HYGIENE AMONGST NURSES IN LOW-INCOME COUNTRIES. : A literature review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lilibert Kaheru; Christine Nakimera; [2021]
  Nyckelord :Hand hygiene; knowledge; low-income countries; nurse; resources.; Handhygien; kunskap; låginkomstländer; resurser; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : SUMMARY Background: The practice of hand hygiene by nurses is important in preventing and decreasing hospital-associated infections. There are guidelines from WHO available about correct hand hygiene and it is not clear if nurses in low-income countries follow these guidelines. LÄS MER

 2. 2. Följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Hultqvist; Michelle Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :central venous catheters; compliance; experiences; guidelines; hospital associated infections; ICU nurse; intensive care; centralvenösa infarter; följsamhet; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; riktlinjer; upplevelser; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Hundens roll vid MRSA-infektioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linda Linck; [2012]
  Nyckelord :MRSA; Staphylococcus aureus; hund; zoonos; smittspridning; CA-MRSA; HA-MRSA;

  Sammanfattning : Sällskapshundar blir allt vanligare i dagens samhälle. Många ser på sina husdjur som familjemedlemmar och spenderar otroliga summor pengar för att de ska ha det bra. Detta gör att hundarna lever allt närmre inpå människorna vilket ger många fördelar för människans psykiska och fysiska hälsa men den kan också leda till fara. LÄS MER

 4. 4. Enerom, et smitte- og sykdomsforebyggende tiltak i sykehus?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anita Wang Børseth; [2011]
  Nyckelord :Clostridium Difficile; Single-Occupancy Room; Isolation; Hospital-Associated Infections; Preventive Public Health; Clostridium difficile; enerom; isolat; sykehusinfeksjoner; forebyggende folkehelsearbeid;

  Sammanfattning : Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke om enerom reduserer forekomsten av Clostridiumdifficile hos innlagte pasienter i sykehus.Metode: En deskriptiv epidemiologisk undersøkelse som benyttes for å kartlegge insidensen av C.difficile infeksjon hos innlagte pasienter på fire norske sykehus i perioden 2001-2010 knyttet til antall enerom. LÄS MER