Sökning: "Hot spot-metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hot spot-metoden.

 1. 1. Hållfasthetsteknisk jämförelse av svetsad och gjuten medbringare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Edvin Gomér; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget Holms Attachments AB tillverkar produkter inom vägunderhåll. En del av sortimentet består av sopvalsar, som roteras med hjälp av svetsade medbringare. Denna rapport utreder möjligheten att byta ut den nuvarande medbringaren mot en gjuten komponent. LÄS MER

 2. 2. Utmattning vid svetsad anslutning mellan tväravstyvning och fläns i samverkansbro

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Lindman; Jonas Berlin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fatigue crack; composite bridge; Hot spot method; FEM; parameter control; Eurocode; web stiffener; Utmattningsspricka; samverkansbro; Hot spot-metoden; FEM; parameterstyrning; Eurokod; livavstyvning;

  Sammanfattning : Vid samverkansbroar fästes tvärförband mellan huvudbalkar med funktion att leda laster ut mot huvudbalkarna. Dessa kan fästas via s.k. livavstyvningsplåtar mot huvudbalkens liv samt flänsar. LÄS MER

 3. 3. Analys och vidareutveckling av lyftok till Dendro Lift ABs lyftbock LB2.5

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Niklas Levin; [2016]
  Nyckelord :Produktutveckling; FEM; Finita Element Metoden; Optimering; Lyftok; Lyftbock; Utmattning; Hållfasthet; Hållfasthetsanalys; Svetsutvärdering; Utmattning av svets; Hot Spot metoden; SS-EN 1493:2010; Fordonslyft; Maskinteknik; Hållbarhet; ANSYS Workbench; Autodesk Inventor;

  Sammanfattning : Dendro Lift AB är ett företag som utvecklar och tillverkar lyftbockar för tunga lyft. Tillsammans med konstruktionsföretaget Mk3D tar Dendro Lift AB fram ett nytt koncept för en lyftbocksmodell till lyft av stödbenstruckar. Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla lyftoket till lyftbocken LB2. LÄS MER

 4. 4. Fatigue analysis of welded joints in a forestry machine : Utilizing the notch stress concept

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Martin Nyström; Tainan Pantano Tomaz; [2015]
  Nyckelord :Weld; Fatigue; Finite Element Method; Hot-Spot Method; Notch Stress Method; Structural Dynamics; Forestry Crane; Svets; Utmattningslivslängd; Finita-elementmetoden; Hot-spot; Notch-stress; Notch-spänning; Strukturdynamik; Skogsmaskinskran;

  Sammanfattning : Welding is one of the most applied technics in the world for joining steel. Welds are liable to the phenomenon of fatigue, which is, primarily, the formation of a crack and consequently reduction of strength due to the action of time varying loads. Fatigue is one of the main causes of failure in steel structures. LÄS MER

 5. 5. Utmattningsanalys av svetsförband på pendelarm tillhörande Eco Logs skördare 590D : jämförelse mellan tre utvärderingsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Olle Karlsson; [2012]
  Nyckelord :utmattning; effective notch; nominell spänning; hot spot;

  Sammanfattning : Eco Log AB i Söderhamn är en tillverkare av skogsmaskiner. De tillverkar både skotare och skördare. På deras skördare sitter fyra pendelarmar som ersätter hjulupphängningen på fordonet. Dessa motverkar att fordonet lutar vid körning i sluttningar. LÄS MER