Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Arbete med retention i hotellbranschen - En kvalitativ studie om hur hotellbranschen kan arbeta med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helena Rydberg; Sara Fagrell; [2019-09-02]
  Nyckelord :retention; hotellbranschen; talent management; hotell;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and describe how hotel companies in Sweden are working to retain their staff. The focus will be on analyzing how the hotels work with retention in practice and which retention strategies can be used in the industry. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering vid ett systembyte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lindgren Emma; Rosén Kajsa; [2019]
  Nyckelord :risk management; implementation risks; implementation; POS-system; cloud-computing; hotel industry;

  Sammanfattning : I och med den teknologiska utvecklingen som sker i dagens samhälle blir hotellbranschen mer digitaliserad. Riskhantering får därför en större plats i organisationer som implementerar POS-system. Då dessa system konstrueras på många olika sätt och varierar i komplexitet bildas risker. LÄS MER

 3. 3. Barriers to adopting mobile access solutions in hospitality organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OLLI PIETILÄ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect the attitudes towards mobile access control solutions among decision-making units (DMUs) in hospitality organizations in Finland to identify perceived benefits and barriers to adoption of mobile solutions. The first mobile access control solution was introduced in the early 2000s and is used successfully in, for example, public transport and in offices. LÄS MER

 4. 4. Sustainability in hospitality : A case study of hotel Galomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Paula Clevehorn; [2019]
  Nyckelord :Key words: environment; hospitality; life cycle assessment; sustainability; tourism.; Nyckelord: besöksnäringen; hållbarhet; livscykelanalys; miljö; turism.;

  Sammanfattning : Newly refurbished Galomar opened in the summer of 2018 and is awarded the first self-sufficient hotel in Madeira Island out of renewable energy sources. The hotel management is highly engaged in sustainability and therefore wants to ensure that they are doing everything achievable to be as sustainable as possible. LÄS MER

 5. 5. Hotell: en distributionskanal för sextrafficking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jennie Hugosson; Madeleine Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Trafficking; sex-trafficking; CSR; hoteliers; prevention; social sustainability; tacit knowledge; Trafficking; sextrafficking; CSR; hotell; förebyggande; social hållbarhet; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Vår studie belyser hur hotellverksamheter arbetar med social hållbarhet kopplat till sextrafficking. Studien undersöker hur hotellen arbetar förebyggande mot sextrafficking, vilka utmaningar personalen upplever i verksamheten sett till förebyggandet av sextrafficking samt hur Corporate social responsibility (CSR) används i verksamheten kopplat till sextrafficking. LÄS MER