Sökning: "Hotell - och restaurangprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Hotell - och restaurangprogrammet.

 1. 1. Programinfärgning : ”Ger eleverna en förståelse för den verklighet de kommer ut till”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; idrott och hälsa; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Sverige idag är det stor andel människor som genom deras yrkesutövande har ont eller har andra besvär med kroppen. Den svenska gymnasieskolan består av tolv yrkesprogram vars syfte är att förbereda eleverna för yrkeslivet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan lärare och elever : En studie av lärare och elevers beskrivningar av hur information om bedömning har kommunicerats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Sofi Elander; [2013]
  Nyckelord :Communication; Evaluation; Information; Bedömning; Information; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka lärare och elevers beskrivningar av information om bedömning, inför arbetsplatsförlagt lärande. Jag ville både undersöka vilken information om bedömning som lärare och elever upplever att de hade gett respektive fått och hur den hade kommunicerats. LÄS MER

 3. 3. Handledares ambitioner : Hur berättar handledare om den information och utbildning de fått och vad de har för ambitioner med sitt handledande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Mikael Holm; [2012]
  Nyckelord :handledning; arbetsplatsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom hotell- och restaurangbranschen där jag handlett elever under utbildning ser jag nu som ansvarig för undervisningen på skolan elevernas praktik ur ett annat perspektiv. Vi befinner oss för närvarande i skarven mellan två läroplaner, Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94 [ Lpf 94] och Gymnasieskola 2011 [ Gy 11]. LÄS MER

 4. 4. Stress och välmående i restaurangbranschen : Sex gymnasielevers uppfattning om restaurangbranschens sociala arbetsmiljö och utbildningens förberedelse för den

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Maria Wiik; Fredrik Sollenius; [2012]
  Nyckelord :gymnasieskola; hotell- och restaurangprogrammet; lärande; stress; välmående; KASAM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om mobbning. Kvalitativ intervju av 6 gymnasieelever, hur har mobbningen ändrat form och struktur i och med internetrevolutionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Paulsson; [2011-08-19]
  Nyckelord :mobbning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrunden till valt ämne och rapport som jag arbetat med, berör ämnet mobbning. Mobbning förekommer överallt i vårt samhälle, på arbetsplatser, i idrottsföreningar, på fritiden och i skolan. LÄS MER