Sökning: "Hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade ordet Hotell.

 1. 1. Arbete med retention i hotellbranschen - En kvalitativ studie om hur hotellbranschen kan arbeta med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helena Rydberg; Sara Fagrell; [2019-09-02]
  Nyckelord :retention; hotellbranschen; talent management; hotell;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and describe how hotel companies in Sweden are working to retain their staff. The focus will be on analyzing how the hotels work with retention in practice and which retention strategies can be used in the industry. LÄS MER

 2. 2. Unika hotell och vandrarhem : En studie om vad som gör unika boenden framgångsrika

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Max Arnbert; Elias Krabbe; [2019]
  Nyckelord :Unusual hotel; extreme hotel; experience and hotel and adventure; experience; Unusual hotel; extreme hotel; experience and hotel and adventure; experience;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Henningsson; [2019]
  Nyckelord :hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Sammanfattning : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Interna service recovery strategier inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tilda Svensson; Gabrielle Wågström; [2019]
  Nyckelord :Service recovery; internal strategies; service failure; hotel; Service recovery; interna strategier; service failure; hotell;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur hotell arbetar med interna service recovery strategier, utifrån ett företagsperspektiv. Metod: Studien är genomförd enligt kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material är insamlat via semistrukturerade intervjuer med hotellpersonal. LÄS MER

 5. 5. Barriers to adopting mobile access solutions in hospitality organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OLLI PIETILÄ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect the attitudes towards mobile access control solutions among decision-making units (DMUs) in hospitality organizations in Finland to identify perceived benefits and barriers to adoption of mobile solutions. The first mobile access control solution was introduced in the early 2000s and is used successfully in, for example, public transport and in offices. LÄS MER