Sökning: "House Configurator"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden House Configurator.

 1. 1. UX Design of Augmented Reality House Configurator : Mobile AR Application and Web Administration Interface Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Skarin; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design; Augmented Reality; Interface Design; User Experience; Usability; House Configurator; User Centered Design;

  Sammanfattning : Many of us find it difficult to make big decisions, building ahouse is one of them. It is perhaps the biggest investment andproject that one takes on. LÄS MER

 2. 2. Konfiguratorsystem för mattransportboxar

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Karl RIMÉR HÖGBERG; Per PERSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En tillverkare av mattransportboxar är i en expansionsfas som kräver en snabbare och mer pålitlig orderprocess. I avsikt att förbättra processen och göra den mer automatiserad, har företaget investerat i en konfigurator tillhörande affärssystemet Monitor. LÄS MER