Sökning: "Household surveys"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Household surveys.

 1. 1. Extraordinary or Ordinary at Best? - An Empirical Study on the Application of Machine Learning Tools for Proxy Means Tests in Poverty Targeting

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nicolas Leicht; Colja Maser; [2019]
  Nyckelord :Poverty targeting; Proxy means tests; Machine learning; Household surveys;

  Sammanfattning : Proxy means tests are a widely used approach in development programs where the beneficiaries need to be determined through targeting. These tests apply a standard econometric method, ordinary least squares, to predict consumption levels using household characteristics as input variables. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 3. 3. Investing in Future Generations: Global Cocoa Price shocks and their impact upon School Attendance and Child Employment Rates in Ghana, 1987-1991

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Raoul Herbert; [2019]
  Nyckelord :Ghana; Cocoa; Economic History; Commodity Shocks; Child Outcomes; Child Labour; Schooling; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper looks into the responses of cocoa farming households to a negative shock in the global cocoa price with regards to how they invest into the future of their children. The specific child outcomes of focus are child employment rates, school attendance, and household expenditure on schooling and related activities. LÄS MER

 4. 4. Extending the water life cycle in rural South African households: the role and potential of water reuse solutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tshepiso Kwena Lehutjo; [2019]
  Nyckelord :greywater rural household technology; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite the issue of greywater management gaining more importance around the world, espe-cially in developing countries, it still remains a challenge in non-sewered areas of South Afri-ca. For a semi-arid country, reusing greywater on a household level has great potential as an alternative water source if done properly. LÄS MER

 5. 5. Early life economic shocks and child health outcomes : evidence from Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Douglas Kazibwe; [2019]
  Nyckelord :height-for-age; under-five mortality; early life; commodity pPrices; human capital; Kenya;

  Sammanfattning : This paper examines the relationship between commodity price shocks experienced in the early period of life and child health outcomes. The study uses a nationally representative household survey data from the Demographic and Health Surveys in Kenya matched with a time series of real producer prices of tea in estimating the effect of price shock on child health outcomes. LÄS MER