Sökning: "Housing First"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade orden Housing First.

 1. 1. Bedömning av utökat skyddsbehov för bärverk i Br0-byggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Markus Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Utökat skyddsbehov; Br0; bärverk; byggnadsdelar; ingenjörsmässig bedömning; EKS; byggnadstekniskt brandskydd; brandsäkerhetsklass; särskild bedömning; brandteknisk klass; Extended fire safety; building components; fire safety engineering; load-bearing resistance; structural fire safety; fire resistance class; fire safety class; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När EKS 11 publicerades blev det krav på att i Br0-byggnader göra en särskild bedömning av byggnadsdelars skyddsbehov med avseende på deras bärförmåga vid brand för att avgöra om det föreligger ett utökat skyddsbehov för byggnadsdelarna. I de fall där det föreligger ett utökat skyddsbehov ökar de brandtekniska kraven som ställs på byggnadsdelarna, medan i de fall där det inte föreligger ett utökat skyddsbehov ska byggnadsdelarna ha samma brandtekniska bärverksklass som gäller för motsvarande byggnadsklass Br1 eller Br2. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of the German housing market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tanina Chabani; [2019-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the development of German housing prices in light of the recent price increase of approximately 27% since 2010. Following an asset price approach, the actual rent-price ratio is compared to a ratio that will be calculated based on fundamental values which, according to theory, explain housing prices. LÄS MER

 3. 3. Det skärpta amorteringskravet - En överdriven oro med stora konsekvenser?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alban Morina; Johan Rhodin; [2019-09-25]
  Nyckelord :Regression analysis; quasi-natural experiment; omitted variable bias; before-after;

  Sammanfattning : After the global recession in 2008, were we saw housing prices take a dive, the housing market has been booming in Sweden during these last 7-8 years. The huge increase in housing prices, paired with historically low interest rates have been raising concerns regarding the households ability to resist sudden economic disturbances. LÄS MER

 4. 4. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Erkas; Linda Werner; [2019]
  Nyckelord :Oryctolagus cuniculus; kanin; pododermatit; riskfaktor; ras; kön; ålder; underag; yta; motion;

  Sammanfattning : Pododermatit, trycksår under tassarna, är vanligt hos såväl sällskapskaniner som produktionskaniner. Många studier har gjorts på produktionskaniner, där riskfaktorer i form av underlag, ålder och ursprung har bekräftats. LÄS MER