Sökning: "Housing facility"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Housing facility.

 1. 1. “Even if they live a destructive life, at least they won´t die” A qualitative study of how social workers at housing facilities for individuals in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vilhelmina Tuxen-Meyer; [2020-09-10]
  Nyckelord :Homelessness; Substance abuse; Housing facility; Shelter; Housing; Women; Violence against women; Intimate partner violence; Sweden.;

  Sammanfattning : The aim of this study is, from a Swedish point of view, to investigate and analyse how social workers at housing facilities for people in homelessness and substance abuse perceive and act upon violence against women. Previous research demonstrates that women in substance abuse are more commonly subjected to violence than women without substance abuse. LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsökning av roterande vakuumtrumfilter genom rekonstruktion baserad på faktorförsök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Keskitalo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Kiruna Kulsinterverk 4 (KK4) på LKAB i Kiruna tillverkas kulor av järnmalm, s.k. järnmalmspellets, av malmkoncentrat från ett anrikningsverk. På KK4 sker avvattning av järnmalmskoncentrat (slurry) med 10 st. LÄS MER

 3. 3. Power and Energy Quality Optimization of a Battery Validation Facility : A case study of mapping the power profile of a battery cell testing facility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Wahlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Northvolt’s aggressive plan to establishEurope’s largest battery factory in northern Sweden, the needto build a pilot plant to demonstrate the possibilities of thecompany was needed. Quality, performance and cycle-life arekey factors customers value particularly high when purchasingbatteries, thus, a need for validating these parameters emerges. LÄS MER

 4. 4. Planering och integrering av fastighetsförvaltning i byggprocessen för nyproduktionsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Amanda Johansson; Kajsa Sara Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsförvaltning; Miljonprogrammet; Förvaltningsplan; Byggprocessen; Hållbarhet; BIM; BIM i fastighetsförvaltning; Midroc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to examine if, and how, facility management is considered throughout the construction process of a project, and how it can be improved. The aim is to answer the questions at issue. The questions of issue will be studied with an economic and ecological sustainability perspective. LÄS MER

 5. 5. Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dalill Arafat; Karolina Czerkinsky; [2019]
  Nyckelord :Critical Success Factors; Property Management; Real Estate; Real Estate Companies; Real Estate Market; Kritiska framgångsfaktorer; Fastighetsförvaltning; Fastigheter; Fastighetsbolag; Fastighetsmarknad;

  Sammanfattning : Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, denlängsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Denintensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för attsäkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. LÄS MER