Sökning: "Housing"

Visar resultat 1 - 5 av 3329 uppsatser innehållade ordet Housing.

 1. 1. The Impact of Interest Changes on Housing Prices

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Cassel; Rasmus Persson; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the relationship of interest rates and housing prices. It does so for Sweden as a nation as well as the cities Stockholm and Gothenburg. The interaction of housing prices and interest rates is examined by using the Johansen tests for cointegration and the vector error correction model. LÄS MER

 2. 2. Alla för alla, en för en: en kvantitativ analys av hur gemensam kontra individuell energimätning påverkar hushålls energiförbrukning. 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christoffer Johansson; Jacob Wihlborg; [2020-06-29]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : The issue of climate change is becoming increasingly relevant and measures have been implemented all over the world to combat the resulting negative effects. A big emitter of greenhouse gases both in Sweden and internationally is the production and use of energy. LÄS MER

 3. 3. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2020, 180 hpGrundnivå2020:13.... LÄS MER

 5. 5. Effekten av makrotillsynsregleringar på bostadspriser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Klendeta Bivolaku; Anna Kurkinen; [2020-05-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the effect of implemented macroprudential tools after the financial crisis in 2008 on residential real estate prices. The aim is furthermore to compare the effect between different groups of macroprudential tools, specifically borrowing based measures and requirements on financial institutions’ capital buffers. LÄS MER