Sökning: "Howard Caygill"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Howard Caygill.

 1. 1. Att tala om ansvar : om Levinas ansvarsbegrepp i gränslandet mellan det etiska Sägandet och det politiskt Sagda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kajsa Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Levinas; ansvar; Sägandet; det Sagda; etiskt; politiskt; Butler; Derrida; Bergo; Caygill; spåret; den tredje parten; rättvisa;

  Sammanfattning : The present essay concerns the Levinasian understanding of responsibilityin relation to the two spheres that Levinas introduces in his second major work Otherwise than Being or Beyond Essence, namely theSayingand the Said. The essay investigates some of the different meanings that the concept responsibilitytakes on in regard to these two spheres, and thus also in regard to the separation between the ethical and the political that is apparent in the book. LÄS MER

 2. 2. Kant och papegojan : Om exemplen i Kritik av omdömeskraften

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Enström; [2011]
  Nyckelord :Anthropology from a Pragmatic Point of View; Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime; Physische Geographie; Immanuel Kant; Hannah Arendt; J. M Bernstein; Rodolphe Gasché; Jean-François Lyotard; Emmanuel Chukwudi Eze; Robert Bernasconi; Eva Schaper; David Lloyd; Howard Caygill; Thomas Bernhard; Kritik av omdömeskraften; Kritik av det rena förnuftet; estetik; exempel; parergonalitet; det sköna; inbillningskraft; sensus communis; exotisk; djungel; papegoja; kolibri; paradisfågel; häst; vildhet; färg; reseberättelser; Königsberg; Sumatra; Claude-Étienne Savary; William Marsden; Georg Forster;

  Sammanfattning : This essay is an examination of the examples in Kant’s Critique of Judgement. The examples which I have focused on all converge in an idea of wildness. These examples of the beautiful are illuminated by a culture-historical perspective, where the literary and scientific travelogue genre is of great importance. LÄS MER