Sökning: "Hoxha"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Hoxha.

 1. 1. Digitala verktyg i revisionsprocessen : En kvalitativ jämförelse mellan stora och små byråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ljubisa Todorovic; Timi Hoxha; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; audit; Big Data; Digital tools; audit process; Institutional theory; TOE; Diffusion of innovation; Digitalisering; revision; Big data; Digitala verktyg; Revisionsprocessen; Institutionell teori; TOE; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen pågår i samhället i stort. Revisionsbranschen är en bransch som är i förändring till följd av digitaliseringen. Digitaliseringen tar bland annat uttryck i form av olika digitala verktyg som kan användas i revisionsprocessen. Syftet med digitala verktyg är att förenkla revisionsprocessen och effektivisera. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden för elevers framgång i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Majed Al Asade; Gresa Hoxha; [2020]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund AND Likvärdighet AND Framgång;

  Sammanfattning : This knowledge review looks into the significance of students´ socioeconomic backgrounds and their success in school. The term socioeconomic background is defined from Pierre Bourdieu’s theory of capital and sees if there is any correlation between economic, cultural and social capital and success in students´ academic career. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterare, kollega, chef och relationen dem emellan : En kvalitativ studie om påverkansfaktorer vid socialsekreterarens bedömning och beslutsfattande i barnavårdsärende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Valmire Hoxha; [2019]
  Nyckelord :Social work; assessment work; child protection investigation; work management and colleagues; organizations.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Many children are being investigated every year within the Swedish social services and criticism has been directed at the investigations' lack of quality and legal certainty in recent years. The criticism is also about how different Swedish municipalities assess and investigate. LÄS MER

 4. 4. Project Success : Identifying critical success factors and success criteria

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dasara Hoxha; Sarmad Baseel; [2017]
  Nyckelord :Success Factors; Success Criteria; The Factor School; Project managers; project-based companies;

  Sammanfattning : The thesis purposes is to explore how project managers work with project management in practice and as well study the relevance and applicability of the traditional frameworks in project-based companies. In this study we have focused on success factors and success criteria. LÄS MER

 5. 5. Filmen i Albanien. Bildnings- eller propagandaverktyg.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Vranin Gecaj; [2016-04-05]
  Nyckelord :Filmen i Albanien; albansk film; Albaniens filmindustri; bröderna Manaqi; Albanian Cinematography; Albaniens filmhistoria; bildningsfilmer; propagandafilmer; LUCE; ENIC; Shqiperia e re; Tirana Viti Zero; Sloganet; Kol Idromeno; QKK; Alba film; Skenderbeu; Kujtim Qashku; Balkan Film; Abaz Hoxha; Abdurrahim Myftiu; Kongresi i Manastirit; Kafe Stema; Colonel Bunker; Diana Iordonova; Tirana International Film Festival; King Zog I; PPSH; Sergei Yutkevich; Alba Film Animacion; TVSH; Fatmir Koqi;

  Sammanfattning : This essay will examine historically the Albanian Cinematography through four different periods. The first period will examine the years between 1905-1918´s and treats the early years of Albanian Cinematography. During this period Albania had been occupied by the Ottoman Empire for the last 450 years and in 1912 the state of Albania was created. LÄS MER