Sökning: "Hp Söderström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hp Söderström.

 1. 1. Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Söderström; Emelie Söder; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kompetens; möjligheter och hinder; ramfaktorer; self-efficacy;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söder, Emelie och Söderström, Camilla (2022) Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Johansson; Matilda Karlsson; Fabian Söderström; [2016]
  Nyckelord :Strategi; Struktur; Effectuation; Nystartade företag; Företags livscykler; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: May the Strategy be with you: Strategi och struktur i nystartade företag Seminariedatum: 2016-01-14 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management, 15 HP Författare: Aron Johansson, Matilda Karlsson, Fabian Söderström Handledare: Christine Blomquist Nyckelord: Strategi, Struktur, Effectuation, Nystartade företag, Företags livscykler Syfte: Syftet med studien är att undersöka strategins påverkan på strukturen i nystartade företag. Vidare önskar vi addera ny kunskap till befintlig forskning om strategins påverkan på struktur då vi tycker oss se att den traditionella forskningen gällande relationen mellan strategi och struktur behandlar stora väletablerade företag snarare än små och nystartade. LÄS MER