Sökning: "Huckleberry Finn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Huckleberry Finn.

 1. 1. Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grit; Perseverance; Goal Achievements; Children’s Literature; Social Class; Fighting Spirit; Grit; Uthållighet; Måluppfyllelse; Barnlitteratur; Social klass; Kämparanda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). LÄS MER

 2. 2. The River as a Symbol of Liberty : An analysis regarding the Significance of the Mississippi River in The Adventures of Huckleberry Finn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Soran Afrasiabi; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite the extensive research on slavery during the antebellum, few authors have investigated the connection between the Mississippi river and its importance and status as a symbol of freedom throughout The Adventures of Huckleberry Finn, written by Mark Twain. Therefore, this essay attempts to analyze just how much the river actually meant for Huck and Jim during their journey towards freedom. LÄS MER

 3. 3. The Relevance of Huckleberry Finn in today’s English Language Classrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Johnson; Sara Ghazarian; [2014]
  Nyckelord :historical perspective; journals; observations; questionnaires; racism; reflection;

  Sammanfattning : Denna studie är ett projekt som undersöker användandet av Mark Twains klassiska roman The Adventures of Huckleberry Finn i det svenska ESL klassrummet genom action research. Syftet är att undersöka hur en lärandemodell med utgångspunkt i The Adventures of Huckleberry Finn kan utformas för att utveckla det kritiska tänkandet, samt behandla rasistiska samhällsfrågor och fördomar i det svenska ESL klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder n-ordet för unga läsare? : Reaktioner på rasistiska tendenser i Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Mårten Sundholm; [2013]
  Nyckelord :empiriska läsarstudier; rasism; Mark Twain; Huckleberry Finns äventyr; läsarreaktioner; demokrati; neger; Martha C. Nussbaum; narrative imagination;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Overturning the Notion of White Supremacy in Adventures of Huckleberry Finn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna-Karin Westin; [2012]
  Nyckelord :American literature; Huckleberry Finn; postcolonialism; white supremacy;

  Sammanfattning : This essay discusses how Mark Twain in the novel Adventures of Huckleberry Finn uses the description of the white American Christian civilization in order to overturn the colonial notion of white supremacy. This is done through juxtaposing the characterization of the people of the white American civilization and the people that are alienated or ‘other’. LÄS MER