Sökning: "Hud mot hud"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Hud mot hud.

 1. 1. Faktorer som kan påverka exklusiv amning efter kejsarsnitt : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Griping; Laura Serna; [2021]
  Nyckelord :Breastfeeding intention; Cesarean section; Exclusive breastfeeding; Skin- to- skin contact; Amningsintention; Exklusiv amning; Hud mot hudkontakt; Kejsarsnitt;

  Sammanfattning : Att amma är karakteristiskt för alla däggdjur och ett beteende som utvecklats under miljontals år. Amning är en global folkhälsoangelägenhet, då bröstmjölken och amningen ger ett dominerande skydd för både barnets och mammans fysiska, kognitiva och mentala hälsa. LÄS MER

 2. 2. Optimering av dehydrering för 5 millimeters vävnader i Logos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Berg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvalite inom patologi är viktigt och det finns flera steg i preanalysen som kan påverka diagnostiken. Fixering, dehydrering och snittning är viktiga steg där fel kan uppstå som påverkar diagnostiken. Fixering förhindrar autolys och att mikroorganismer inte kan tränga in i vävnaden. LÄS MER

 3. 3. Optimering samt implementering av Harts automatiserade färgningsmetod : Ersättning av Verhoeffs manuella elastinfärgning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Jonathan Lundström; Joel Skagersten; [2021]
  Nyckelord :elastic staining; protocol optimisation; tissue processing; elastinfärgning; protokolloptimering; vävnadsbehandling;

  Sammanfattning : Elastinfibrer ger blodkärl och andra vävnader deras flexibilitet. Elastinfärgning är relevant när man misstänker melanom, temporalis artrit, venös invasion och efter blodkärlsoperationer. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av tryckskador hos individer med mörk hudpigmentering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Abdiaziz Abdulle; [2021]
  Nyckelord :Dark skin; pigmentation; pressure injuries; pressure ulcer; Mörk hud; pigmentering; tryckskador; trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion: Trycksår räknas som en vårdskada, som drabbar mest individer som är sängbundna och rullstolsburna.Trycksår är associerade med många olika medicinska tillstånd. Vårdskadan kan leda till förlängd vårdtid hos individer samt krävar mer kostnad. Personer med mörkt hudpigment löper större risk att utveckla trycksår. LÄS MER

 5. 5. Luftig sårläkning : en studie om en ny typ av sårförband

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cornelia Kronlund; Johanna Hellberg; [2021]
  Nyckelord :fukt; förband; häst; Rheva; smuts; sår; sårhantering;

  Sammanfattning : En av de vanligaste skadorna på hästar är någon form av sår. Veterinären har till uppgift att avgöra vilken hantering som är lämpligast för det aktuella såret. I de fall där det är möjligt brukar en primär sårläkning vara att föredra då såret läker både snabbare och med mindre ärrvävnad än vid sekundär sårläkning. LÄS MER