Sökning: "Hud-mot-hud"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Hud-mot-hud.

 1. 1. Kunna vårda nyföddda barn hud mot hud : - faktorer som motiverar personalen vid ett förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Karin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förändringsarbete; separation; patientberättelse; motivation;

  Sammanfattning : Trots att evidens finns att vård av det nyfödda barnet hud mot hud hos sin mor främjar anknytning och amning separeras barnet från sin mor på grund av förlossningsavdelningens arbetssätt. Vid en födsel uppstår det ofta en bristning i underlivet varav de flesta kan sys på förlossningsrummet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 3. 3. God amningsstart : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Tronde; Rickard Eriksson Estrada; [2020]
  Nyckelord :Amning; Amningsstart; God amningsstart; Hinder; Barnmorska; Faktorer; Bröstmjölk;

  Sammanfattning : Bakgrunden visar att råden kring amning har skiftat under historien, från att anställa ammor till att nu tala om vikten av tidig amningsstart och att amma. Tidig amningsstart definieras genom att barnet ammas under sin första vakenhetsperiod, vilket har många hälsofördelar både för moder och barn. LÄS MER

 4. 4. Nollseparation mellan förälder och nyfött barn : En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Norén; Theresé Thyselius; [2020]
  Nyckelord :Zero-separation; concept analysis; skin-to-skin; together; parent; presence; co-care; midwife; Nollseparation; begreppsanalys; hud-mot-hud; tillsammans; förälder; närvaro; samvård; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollseparation har ingen tydlig definition och tycks vara ett relativt nytt begrepp som används inom förlossnings- och eftervården. Det framgår tydliga riktlinjer om att barnet ska ligga hud mot hud med sin moder efter förlossningen. Men i vissa fall separeras modern och barnet av olika anledningar. LÄS MER

 5. 5. Barn- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda för tidigt födda barn hud mot hud : en intervjustudie inom neonatal intensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Johansson; Petra Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kängurumetod; neonatal intensivvård; delaktighet; teamarbete;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att för tidigt födda barn mår bra av att vårdas hud mot hud hos sina föräldrar. Några av fördelarna är att blodtryck, temperatur och näringsintag gynnas positivt av kontakten. Både barn och föräldrar upplever mindre stress och det är ett bra sätt att knyta an på och skapa trygghet. LÄS MER