Sökning: "Hugo Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Hugo Andersson.

 1. 1. Förankringens betydelse i ett industriellt symbiosnätverk: En kvalitativ fallstudie av den industriella symbiosen i Sotenäs Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Andersson; Marcelo Pino Guerrero; [2020-07-07]
  Nyckelord :Samarbete; gemensam problemlösning; förtroende; hållbarhet; cirkulär ekonomi; industriell symbios; förankring; informationsutbyten; Collaboration; joint problem solving; trust; sustainability; circular economy; industrial symbiosis; embeddedness; information transfers;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In the transition to a circular economy, there needs to be a change in the approach of how companies use resources and manage their waste. A great responsibility lies with the companies that contribute to the generation of waste. LÄS MER

 2. 2. Olika motortypers påverkan på Sveriges transportflygskapacitet : En komparativ analys av Lockheed Martin C-130J Super Hercules och Embraer KC-390

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :David Hugo; [2018]
  Nyckelord :Transport aircraft; TP 84; Lockheed Martin; C-130H; C-130J; Super Hercules; Embraer; KC-390; Military utility; Turboprop; Turbofan; Transportflygplan; TP 84; Lockheed Martin; C-130H; C-130J; Super Hercules; Embraer; KC-390; Militär nytta; Turboprop; Turbofläkt;

  Sammanfattning : Sverige har idag några av Europas äldsta militära transportflygplan av typen TP 84 Lockheed Martin C-130H Hercules. Försvarsmakten har beslutat om att modifiera flygplanen så att de kan fortsätta att flyga fram till 2030 men på sikt måste ett nytt system köpas in. LÄS MER

 3. 3. "Ingen av dem var riktigt intresserade av henne men båda var intresserade av honom" : En analys av genus och maskulinitet i Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande och den adapterade föreställningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Hedenstedt; [2017]
  Nyckelord :gender; masculinity; adaption; fiction; literature; performance analysis; literature analysis; genus; maskulinitet; adaption; skönlitteratur; föreställningsanalys; litteraturanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine what significance gender has in the novel Egenmäktigt förfarande, written by Lena Andersson, and in the adapted theater. The springboard for the essay topic is a debate about the so-called ”kulturmannen” which took place in the Swedish literature field a couple of years ago. LÄS MER

 4. 4. Implementation of PID control using Arduino microcontrollers for glucose measurements and micro incubator applications

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Hugo Andersson; Viktor Mattsson; Aleksandar Senek; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task is to build a low-cost thermostat and design necessary elements to perform a study on water mixed glucose-impedance at different temperatures and cell growth in a temperature-controlled incubator housing a magnetic field of up to 3 mT. The incubator was designed in solidworks and made to fit petri dishes of two relevant sizes and necessary wiring. LÄS MER

 5. 5. Nyckeln till self-efficacy : Beslutsfrihet, stress från föräldrar och optimism under sena tonåren

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anton Lundström; Hugo Andersson; [2015]
  Nyckelord :self-efficacy; decision making; parental pressure; optimism;

  Sammanfattning : Enligt Bandura (1997) är self-efficacy tron på den egna förmågan att slutföra uppgifter och nå mål. Denna studie undersökte sambandet mellan upplevd beslutsfrihet under sena tonåren, upplevd stress från föräldrar under sena tonåren, upplevd optimism under sena tonåren och self-efficacy. LÄS MER