Sökning: "Hugo Chávez"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Hugo Chávez.

 1. 1. The Power of the Spoken Word - A case study on Hugo Chávez's rhetorical impact on social conflicts in Venezuela

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mari Wallin; [2020]
  Nyckelord :Chávez; discourse; Latin America; left-wing; populism; rhetoric; social conflict; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the rise from populism over the last few decades, one can observe an increase in the violent clashes connected to populists. However, this seems to be in coherence with the right-wing side mostly, because the left-wing side gets forgotten in the calculations over conflict together with populism. LÄS MER

 2. 2. Att förneka en kris - Spiralmodell med 5 faser applicerad på Venezuela åren 2013-2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; Caroline Tham Johansson; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; FN; Mänskliga rättigheter; Spiralmodell; Venezuela; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är nu 3 miljoner människor som flytt från Venezuela. Detta är till följd av den stora bristen på mat och medicin samt en hyperinflation som gjort att en vanlig lön förlorat sitt värde. Venezuela var tidigare ett av de rikaste länderna i regionen tack vare sina stora oljereserver. LÄS MER

 3. 3. Still On The Clock : A democratic peace theory review on the US and  Venezuela conflicts between 2001 -2007

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Christopher James William Gharib; [2017]
  Nyckelord :Democratic peace theory; Rummel; Jakobsen; Coercive diplomacy; US; Venezuela; Bush; Chavez; Psychological war.;

  Sammanfattning : This dissertation, by using the case of tensions between the United States and Venezuela between 2001-2007, examines Rummel’s hypothesis that democratic countries are inherently peaceful, and investigates whether the tensions in US-Venezuela relations under president George W Bush and president Hugo Chavez confirms or rejects Rummel’s hypothesis. A review of relevant documents, reports by non-governmental organizations and previous research in the field of international relations lead us to the conclusion that while the strained relationship between the US and Venezuela did reach a stage of coercive diplomacy, as defined by Jakobsen, the threats between the two countries did not escalate towards military aggression, and therefore Rummel’s hypothesis is confirmed. LÄS MER

 4. 4. La metáfora conceptual en el contexto político : Un análisis de la traducción al inglés de las metáforas conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de las Naciones Unidas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Ingrid Eriksson; [2015]
  Nyckelord :metáfora conceptual; traducción; Hugo Chávez; Organización de las Naciones Unidas; ONU;

  Sammanfattning : El objetivo de este trabajo es analizar la traducción al inglés de cuatro metáforas conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta investigación es realizada mediante un análisis cualitativo que se basa en la teoría de la metáfora conceptual formulada por George Lakoff y Mark Johnson en 1980. LÄS MER

 5. 5. Hugo Chavez i svensk press : Diktator eller demokrat

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jesper Lindgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är temat demokrati och eventuella förbättringar för de fattiga som står i centrum. Chavez anhängare porträtteras som våldsbenägna, men på samma gång så får vi en bild av faktiska förbättringar och maktskifte till förmån för de fattiga. .. LÄS MER