Sökning: "Hugo Fredriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hugo Fredriksson.

 1. 1. CSR-disclosures in the banking industry - A dive into the Swedish development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hugo Fredriksson; Fredrik Himmelmann; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Halvmiljonstaden Malmö: Utmaningar för kommun och allmännytta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nils Hugo Fredriksson; Johan Holmberg; [2020]
  Nyckelord :allmännytta; befolkningstillväxt; bostadsbrist; bostadsförsörjning; försörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning av hur Malmö stad och MKB Fastighets AB, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, arbetar för att tillgodose stadens bostadsbehov mot bakgrund av befolkningens förväntade tillväxt och relativt svaga betalningsförmåga. Genom kvalitativa intervjuer med representanter för Malmö stad och MKB har vi fått inblick i vilka förhållningssätt, strategier och mekanismer som styr det framåtblickande arbetet och hanteringen av utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Aktieutdelningar informationsvärde : En studie av aktieutdelningens påverkan på pris och volatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Richard Fredriksson; Hugo Waldau; [2020]
  Nyckelord :Informationsvärde; utdelningsförändring; utdelningar; risk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utdelningar är något som kan uppfattas som positivt av privata investerare vilket kan grunda sig i att investeraren får en summa inbetald på sitt konto. Ur ett teoretiskt perspektiv ska det inte finnas någon övervinst att hämta från aktier med utdelningar, det som erhålls från utdelningen förloras i kursutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. VD-hybris i samband med företagsförvärv: en studie på den svenska marknaden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hugo Fredriksson; Rakel Saldeen; [2014]
  Nyckelord :CEO overconfidence; Hubris; Acquisitions; Abnormal return;

  Sammanfattning : In this study, we examine the presence and consequences of CEO overconfidence in the Swedish market. We identify overconfidence with two insider-trading based measures and find that overconfidence is apparent among one third of CEOs in companies listed on the Swedish stock market. LÄS MER