Sökning: "Hugo Fritjofsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hugo Fritjofsson.

 1. 1. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 2. 2. Social klass – Ett begrepp i behov av revidering? : Är idén om ’arbetslogik’ samt utbildningskrav fruktsamma för att skapa ett yrkesbaserat klasschema?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hugo Fritjofsson; [2021]
  Nyckelord :Social klass; EGP; Oeschs klasschema; logistisk regression; validitet; yrkesmässig kompetens;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker validera ett yrkesbaserat klasschemas förmåga att predicera skillnader iarbetsvillkor och utbildningskrav för anställda i Sverige enligt föreskrivna kriterier.Kriterierna för indelningen av klasschemat är baserade på begreppet arbetslogik – ettsamlingsnamn för olika arbetsvillkor, samt kompetenskrav. LÄS MER