Sökning: "Hugo Gunnarsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hugo Gunnarsson.

 1. 1. The Impotency of Post Hoc Power

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Hugo Sebyhed; Emma Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Hypothesis testing; statistical inference; retrospective power; observed power; a posteriori power; a priori power; true power;

  Sammanfattning : In this thesis, we hope to dispel some confusion regarding the so-called post hoc power, i.e. power computed making the assumption that the estimated sample effect is equal to the population effect size. In previous research, it has been shown that post hoc power is a function of the p-value, making it redundant as a tool of analysis. LÄS MER

 2. 2. En studie kring utvecklingen av webbapplikationen HappyBox

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Alexandersson; Jakob Bouganim; Kevin Do Ruibin; Daniel Gunnarsson; Erik Hyllienmark; Anton Karlsson; Sara Nathanaelsson; Hugo Ringqvist; [2017]
  Nyckelord :webbprogrammering; HappyBox; navigerbarhet; förtroende; kundengagemang;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten var att undersöka hur en e-­butik för matvarupaket kunde utformas och implementeras för att vara användbar avseende navigerbarhet, samtidigt som den inger förtroende hos användaren och uppmuntrar till kundengagemang. Utifrån en förstudie kartlades intresset för produkten. LÄS MER

 3. 3. En bekant kontext : En kartläggning och jämförelse av ämnesspråk i Sveriges mest använda matematikbok samt i de nationella proven för elever i årskurs 6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hugo Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Personification; social semiotics; abstraction; metaphor; Personifiering; socialsemiotik; abstraktion; metafor;

  Sammanfattning : A Familiar Context - a survey and comparison of mathematical language in the most widely-used mathematics textbook and in the standardized national tests for grade 6 students in Sweden. Studies have shown that language has a crucial role when students learn mathematics but there is a lack of empirical surveys mapping how mathematical language is used in different practices. LÄS MER

 4. 4. Sätt ord på dina tankar! : En kartläggning av fyra lärares verbala bemötande inom stöttning i explicit läsförståelseundervisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Odelius; Hugo Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :scaffolding; explicit reading strategy instruction; modeling; stöttning; explicit läsförståelsestrategiundervisning; modellering;

  Sammanfattning : A study of four teachers´ verbal scaffolding in explicit reading comprehension Reading is an absolutely crucial skill to cope with everyday life in Sweden as well as other information societies. Therefore reading comprehension becomes the core of the entire educational system. LÄS MER