Sökning: "Hugo Nyrell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Nyrell.

  1. 1. Köp inuti app - en generationsfråga? : Vad motiverar konsumenter till att utföra köp genom mikrotransaktioner?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Hugo Nyrell; Douglas Mossenberg; [2021]
    Nyckelord :Konsumentbeetende; mikrotransaktioner; köp inuti app; DLC; skins; loot box; motivation;

    Sammanfattning : Abstrakt Titel: Köp inuti app - En generationsfråga?  Författare: Douglas Mossenberg & Hugo Nyrell Handledare: Ulf Aagerup  Bakgrund: Sedan slutet av 00-talet har större delen av världen tillgång till höghastighetsinternet och människans digitala närvaro är större än någonsin. Web 2. LÄS MER