Sökning: "Hugo Scherwin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hugo Scherwin.

 1. 1. How does growth affect innovation and control systems in start-ups?

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hugo Scherwin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en studie av 7 svenska företag som har bedömts som att de är i en tillväxtfas som tar dem från att vara ett start-up till ett moget bolag. Studien fokuserar på hur tillväxten påverkar företagens innovationsarbete och deras användning av styrsystem. LÄS MER

 2. 2. Beslutsprocessen i utvecklingsprojekt : en jämförande studie av etablerade företag och uppstartsföretag inom inkubatorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hugo Scherwin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid utveckling av en ny produkt eller tjänst medföljer alltid en beslutsfattande process. Oavsett om det handlar om ett äldre företag med väl etablerade processer eller ett yngre nystartat företag så är denna process ofta en utmaning med många kritiska punkter. LÄS MER