Sökning: "Hulda"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Hulda.

 1. 1. Biologiska familjehemsbarns delaktighet : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten beaktar biologiska barns delaktighet vid en familjehemsplacering

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Hulda Kissi Andersson; Younes Ben Brach; [2021]
  Nyckelord :Biological child; Foster siblings; Foster care; Foster care investigators; Foster parents; Participation; Biologiskt barn; Delaktighet; Familjehemsföräldrar; Familjehemsplacering; Familjehemsutredare; Fostersyskon;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om biologiska barn och hur deras delaktighet, utifrån barnkonventionen och begreppet ”barnets bästa”, beaktas av yrkesprofessionella som handhar ärendet när deras familj åtagit sig uppdrag att vara familjehem. Syftet med vår studie är att undersöka hur socialtjänsten beaktar biologiska barns bästa vid en familjehemsplacering, utifrån biologiska barns delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Tjocka kroppar på scen - En reflektion kring innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnlig skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karin Andersson; [2020-06-01]
  Nyckelord :Tjock; feminism; smalhetsnormen; normkritik; representation; ideal; kroppshets; kroppspositivism; viktminskning; separatism; normkreativitet; normavvikande; tjockishat; fettförakt; rollbesättning; strukturer;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnligskådespelare. Min frågeställning lyder “Vad behöver tjocka kvinnliga skådespelare förhålla sig till isitt skådespelararbete?” Den tar avstamp i min egen erfarenhet av att inneha en tjock kropp, ochtankarna och frågeställningarna som kommer med detta. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar och konsekvenser av co-teaching : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Nordenstam; Hulda Fjellström; [2020]
  Nyckelord :co-teaching; undervisningsmetod; stöd och anpassningar; systematisk litteraturstudie; USA;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att öka kunskapen om co-teaching som ett effektivt sätt att organisera undervisningen samt arbetet med elevers stöd och anpassningar. Studien vilar på det sociokulturella perspektivet gällande synen på lärandet samt ideologiskt det specialpedagogiska kritiska perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Darknet Drug Markets in a Swedish Context: A Descriptive Analysis of Wall Street Market and Flugsvamp 3.0

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hulda Magnúsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Darknet; Descriptive analysis; Drug markets; Flugsvamp 3.0; Wall Street Market;

  Sammanfattning : Drug use is a global pandemic with overdose-related deaths on the rise. Technological advances have made drug markets more commonly located online, indicating that Darknet markets will become the drug markets of the future. While Darknet markets have existed since the year 2010, research on the phenomena is scarce. LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : En kvalitativ innehållsanalys av metoo-rörelsens berättelser om sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Ellinor Sellgren; Hulda Kecklund; [2018]
  Nyckelord :metoo; sexuella trakasserier; gränser; arbetslivet; kvalitativ innehållsanalys; senmodernitet; grå zon; handlingsutrymme; ansvar.;

  Sammanfattning : Trots lagliga föreskrifter och tydliga forskningsresultat är problemet med sexuella trakasserier utbrett inom arbetslivet. Utifrån ett senmodernt perspektiv belyser studien hur sexuella trakasserier kan förstås och diskuteras. LÄS MER