Sökning: "Humaira Tahir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Humaira Tahir.

  1. 1. TECKEN OCH KOMMUNIKATION En studie kring TAKK i förskolan ur pedagogernas perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Humaira Tahir; [2019]
    Nyckelord :TAKK; AKK; kommunikation; tecken;

    Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to illustrate pedagogues’ view, experience and use of signing method TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). 1. How do pedagogues use TAKK in preschool? 2. LÄS MER