Sökning: "Human Anatomy"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Human Anatomy.

 1. 1. ATLAS DATABASES OF HUMAN BRAIN ANATOMY: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON

  Master-uppsats,

  Författare :Amanda Philipsson Franzén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Medical physics; Brain atlas concordance problem; Quantitative comparison; Qualitative comparison; Hammersmith; 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge Data;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to quantitatively and qualitatively compare the two brain atlases databases, Hammersmith and 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge data, by developing a quantitative method.TheoryAnatomical atlases of the human brain provide reference information about its structure. LÄS MER

 2. 2. El Miedo - La sangre en la anatomía dictatorial : Un análisis del miedo en El Señor Presidente

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sven Kajsajuntti; [2021]
  Nyckelord :Asturias; Señor Presidente; Miedo; Dictadura; Latinoámerica;

  Sammanfattning : This essay is a study of the novel El Señor Presidente, written by Miguel Ángel Asturias andpubliced 1946. It falls under the subgenre the novel of the dictator. My intentions of this studie iscentered arround the concept of fear, which I metaforically link to the human anatomy. LÄS MER

 3. 3. Development of methods and software for rapid quality control in fluoroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Majid Khosamadi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Fluoroscopy is a common imaging technique which uses X-ray to derive a real time imaging of patient anatomy to determine diagnosis and positioning of patients for interventional procedures. It is therefore important that the fluoroscopy systems maintain their performance. LÄS MER

 4. 4. Hunden som modelldjur i humanforskningen med fokus på Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ida Hansen; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; canine cognitive dysfunction; djurmodell; humana sjukdomar; hund; jämförande forskning; terapihundar;

  Sammanfattning : Idag finns nästan 800 ärftliga sjukdomar som drabbar hundar. För majoriteten av dessa finns liknande humana sjukdomar vilket gör komparativa studier mellan hund och människa intressanta. LÄS MER

 5. 5. El Miedo - La sangre en la anatomía dictatorial : Un análisis del miedo en El Señor Presidente

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sven Kajsajuntti; [2021]
  Nyckelord :Asturias; Señor Presidente; Fear; Dictatorship; Latinamerica; Asturias; Señor Presidente; Miedo; Dictadura; Latinoámerica;

  Sammanfattning : This essay is a study of the novel El Señor Presidente, written by Miguel Ángel Asturias andpubliced 1946. It falls under the subgenre the novel of the dictator. My intentions of this studie iscentered arround the concept of fear, which I metaforically link to the human anatomy. LÄS MER