Sökning: "Human Anatomy"

Visar resultat 16 - 20 av 69 uppsatser innehållade orden Human Anatomy.

 1. 16. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Sammanfattning : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. LÄS MER

 2. 17. Probiotika till häst - fungerar det?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Stenius; [2019]
  Nyckelord :häst; mikrobiom; probiotika; foder;

  Sammanfattning : Hästen är en herbivor vars naturliga diet till stor del består av gräs. För att kunna tillgodogöra sig strukturella kolhydrater är hästen helt beroende av mikrober, som i grovtarmen fermenterar cellulosa, hemicellulosa och pektin till lättupptagliga flyktiga fettsyror. LÄS MER

 3. 18. Kranierna från Östra Ågatan : En studie om 10 av 180 kranium från den anatomiska samlingen på Gustavianum- Uppsala Universitetsmuseum, Historiska samlingar. 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Matilda Nyström; [2018]
  Nyckelord :Human osteology; Cranial analysis; Health status; Medieval period in Uppsala; Sweden.; Human osteologi; Kranial analys; Hälsostatus; Medeltid i Uppsala; Sverige.;

  Sammanfattning : This paper reviews a study of the skulls from the anatomy collection at Gustavianum, Uppsala university museum, historical collections in Uppsala, Sweden. The skulls were found in the central parts of Uppsala, on an area called Östra Ågatan, which is known for being one of the oldest parts in town. LÄS MER

 4. 19. Morphology and localization of carbonic anhydrase in the alimentary canal of the Swedish house cricket, Acheta domesticus (Orthoptera: Gryllidae)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elina Thorsson; [2018]
  Nyckelord :house cricket; acheta domesticus; gryllidae; anatomy; histology; morphophysiology digestive tract; alimentary canal; gastrointestinal tract; gut; carbonic anhydrase;

  Sammanfattning : There is a growing interest in using insects as part of the human diet. Actors such as the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Nordic Food Labs are investigating the potential use of insects as a source of protein and nutrients for the western human population. LÄS MER

 5. 20. Lokomotion i ett gyllene snitt : En observationsstudie av naturtrogna och uttryckslösa kroppsrörelser med en metod designad för naturalistisk karaktärsanimation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :John Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Locomotion; Movement; Character animation; Golden ratio; Phi.; Locomotion; Rörelse; Karaktärsanimation; Gyllene snittet; Phi.;

  Sammanfattning : In aspiration to achieve naturalistic character animation, some difficulty does show up, both in 3D-CGI, 2D-CGI as in traditional handmade animation. The reason why difficulty appears in the task of achieving naturalism is for instance because of the simulated natural laws in the digital world which cannot affect the characters cinematic movement. LÄS MER