Sökning: "Human Anatomy"

Visar resultat 21 - 25 av 69 uppsatser innehållade orden Human Anatomy.

 1. 21. The use of panoramic images for identification of edentulous patients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Emelie Lundberg; Natalie Strandberg Mihajlovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Forensic odontology is a valuable tool in human identification processes. Antemortem radiographic examinations make it possible to use postmortem examinations for comparison. LÄS MER

 2. 22. Ambulanssjuksköterskans upplevelser - från utlarmning till ankomst till ett allvarligt skadat eller sjukt barn : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johan Bergman; Joakim Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Children; Nursing; Qualitative; Experience; Ambulanssjuksköterska; Barn; Omvårdnad; Kvalitativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Barn är inte små vuxna. Omhändertagandet av barn inom sjukvården skiljer sig på många sätt gentemot vården av vuxna. Dels skiljer sig barns anatomi och fysiologi mot vuxna. Dessutom finns det emotionella perspektiv för vårdpersonal, då vårdpersonal ofta blir mer emotionellt berörda av att omhänderta barn. LÄS MER

 3. 23. Hälta i skritt hos häst : en biomekanisk studie av fyra kliniska fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Stenelius; [2018]
  Nyckelord :häst; ekvin; hälta; skritt; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Hälta hos häst är en mycket vanlig orsak till att hästägare söker veterinärvård. Den veterinära subjektiva hältdiagnostiken kan dock vara en utmaning vad det gäller att ställa tidig och korrekt diagnos. Därför används objektiv hältdiagnostik allt mer inom klinisk veterinärverksamhet. LÄS MER

 4. 24. Generation of a statistical model of the anatomy of human pelvises

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jenny Tiliander; Therese Johansson; [2018]
  Nyckelord :Statistical Shape Model; pelvis; biomechanics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Osteoarthritis and osteoporosis are two medical conditions involving the hip which affect the life quality of many people worldwide. These two diseases are diagnosed with 2D imaging by analysis of radiological measures, bone mineral density and joint space. LÄS MER

 5. 25. Analys av KC-like som biomarkör för sepsis hos tikar med pyometra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Klemming; [2018]
  Nyckelord :Sepsis; Blodförgiftning; SIRS; pyometra; hund; tik; biomarkör; cytokin; kemokin; CXCL; KC-like;

  Sammanfattning : Sepsis är ett komplext och livshotande tillstånd orsakat av en infektion som skapar en dysreglerad inflammation, vilket ger upphov till ett så kallat Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). Mortaliteten vid sepsis är hög hos hund och en tidig diagnos och insättande av behandling är därför mycket viktigt överlevnaden. LÄS MER