Sökning: "Human Resource Management"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade orden Human Resource Management.

 1. 1. Länken mellan personalnyckeltal och HR-strategier : Ett viktigt verktyg i arbetsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Christoffer Dacke; Robin Staberg; [2020]
  Nyckelord :Key Performance Indicators; SHRM; Communication; Orginazational learning; Personalnyckeltal; SHRM; Kommunikation; Organisatioriskt lärande;

  Sammanfattning : HR och personalfrågor är två ämnen som växt sig starkare de senaste åren och diskuteras än idag hur organisationer kan få ut det bästa ur sina mänskliga resurser och även organisationen i enlighet med organisationens strategier. Centralt i arbetet kring personalnyckeltal och strategier finns HR som både aktör och rådgivare. LÄS MER

 2. 2. Resources influencing the growth of a firm at different stages: A qualitative study of Vietnamese SMEs in the IT Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maiful Begum; Dang Hong Thai; [2020]
  Nyckelord :SME; IT sector; Growth; Growth Stages; Resources;

  Sammanfattning : This research aims to identify the key resources influencing the growth of IT-based SMEs in Vietnam in 5 different growth stages which were developed by Churchill and Lewis (1983); and we also demonstrated the process how such key resources are created, acquired, accumulated and exploited for the growth accordingly. We interviewed 4 founding members of 4 companies to collect the primary data and used some internet sources for secondary data. LÄS MER

 3. 3. Hur HR-anställda inom privat sektor arbetar med det psykosociala arbetsmiljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Josefine Berg; Julia Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; HR-anställda; proaktivt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Psychosocial work environment should be highly prioritized in the organization’s daily agenda. The aim of this qualitative study was to find out how Human resources employees in the private sectors work with the psychosocial work environment issues. This study has a qualitative approach with semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. “Framgångsrika företag lyckas  såklart attrahera medarbetare, men framgången grundar sig i organisationskulturen” : En kvalitativ intervjustudie om ett företags arbete med employer branding.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Matatko; Johanna Wermelin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärket; Organisationskultur; Attrahera medarbetare; Behålla medarbetare; Den nya generationens medarbetare; Arbetsmarknad.;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden genomgår en ständig förändring vilket medfört att arbetsgivare inom flera branscher har svårt att hitta potentiella medarbetare med rätt kompetens. Detta har gjort att arbetsgivare i större mån investerat i employer branding, ett arbete som avser att öka arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Försvarsmaktens erfarenhetshantering : redo för samverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isac Strandhag; [2020]
  Nyckelord :interoperabilitet; erfarenhetshantering; lessons learned; Försvarsmakten; Nato;

  Sammanfattning : Due to advances in the conceptual understanding of organisational learning, armed forces tend to establish more permanent systems of formal learning than earlier, enhancing their ability to undergo military change. Striving towards inter-organisational emulation interoperability, meaning that systems are able to interact with each other, has become a necessity. LÄS MER