Sökning: "Human Resource"

Visar resultat 1 - 5 av 1139 uppsatser innehållade orden Human Resource.

 1. 1. Understanding and improving quality in firm recruitment processes : A case study

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anastasiia Tsarenko; Divyashree Krishnamurthy; [2021-11-30]
  Nyckelord :Human Resource; Human Resource Management; Strategic Human Resource Management; Business Process; Lean Six Sigma; Data-Driven Management; Automation;

  Sammanfattning : Nowadays, digitalization enables automation of manual work and repetitive tasks. This transformation facilitates higher exploitation of intellectual human resources within allocated working hours. In addition, intellectual demand for making a venture successful grows exponentially, requiring cross-functional intellectual inputs. LÄS MER

 2. 2. Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie från enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Abir Alawieh; Ellie Azimi; [2021-05-26]
  Nyckelord :socialt arbete; chefskap; kommunal äldreomsorg; konflikthantering; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse och kunskap gällande konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen, specifikt inom särskilt boende och ordinärt boende (hemtjänst). Studien grundar sig på enhetschefers perspektiv med erfarenhet av att arbetat som enhetschef inom särskilda boenden och ordinära boenden. LÄS MER

 3. 3. Influence of Grassroots Movements on Sustainability Transformations in Monteverde, Costa Rica

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Valeria Lobaton Verduzco; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis analyses the relationship between sustainability transformations and grassroots movements in Monteverde, Costa Rica. The focus is toward understanding the influence of community-based initiatives on transformations that have sustainability as a goal, due to their potential for shaping society and addressing challenges such as climate change. LÄS MER

 4. 4. Computation offloading of 5G devices at the Edge using WebAssembly

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Gustav Hansson; [2021]
  Nyckelord :Edge Computing; 5G; Computation Offloading; WebAssembly;

  Sammanfattning : With an ever-increasing percentage of the human population connected to the internet, the amount of data produced and processed is at an all-time high. Edge Computing has emerged as a paradigm to handle this growth and, combined with 5G, enables complex time-sensitive applications running on resource-restricted devices. LÄS MER

 5. 5. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER