Sökning: "Human Resources Management"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade orden Human Resources Management.

 1. 1. Better Safe than Sorry? - A case study on how Health and Safety Work unfolds in a Construction Company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Elsborg; [2019-07-03]
  Nyckelord :Logic of Appropriateness; Decision- making; Construction; Work Environment; Health and Safety work; Safety and health; Work Environment Law; Law Compliance;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER

 3. 3. Energy-water nexus in Mexico: A network-based approach of polycentric governance.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ricardo Gómez Zamudio; [2019]
  Nyckelord :Energy-water nexus; polycentric governance; social network analyis; sustainability science; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : By 2050, sixty percent of human population worldwide is going to live in cities. This will increase natural resource consumption to provide products and services in cities. Additionally, current policy making is done through a silo thinking mindset where unintended consequences can undermine natural resources availability. LÄS MER

 4. 4. Management of Violence : En elitstudie om ökad administration i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Kjellgren; Rickard Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Profession; Organisation; Strategisk time-out; Försvarsmakten; Administration; PRIO; HR-transformation; New Public Management; Förvaltning.;

  Sammanfattning : Mellan 2006 och 2012 genomförde Försvarsmakten förändringar som har påverkan på deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag idag. Perioden refereras ofta till som den strategiska time-outen. LÄS MER

 5. 5. Rekrytera, utveckla & behålla : Hur kan arbetet med kompetensförsörjning se ut i offentlig sektor?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Paulina Persson; Wirkensjö Simon; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; developement; Human resource management; human resource development;

  Sammanfattning : I en värld som ständigt förändras och utvecklas kan det finnas ett pågående tryck hos organisationer att behålla värdefull kunskap men även att identifiera var kunskap saknas och åtgärda detta. Arbetet med detta hos organisationer kallas ofta för ”kompetensförsörjning”. LÄS MER