Sökning: "Human Security"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade orden Human Security.

 1. 1. Women Human Rights Defenders in Georgia: Analyses of the Situation of Women Human Rights Defenders in Georgia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Koka Mebonia; [2023]
  Nyckelord :Women human rights defenders; human rights defenders; human rights; gender-based violence; LGBTQ rights; protection and security; patriarchy; heteronormative norms; qualitative semi-structured interview.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women human rights defenders are the center of the thesis (WHRDs). The thesis is based on my three years of professional experience as a human rights defender, which have given me a thorough awareness of the challenges WHRDs encounters and the knowledge I obtained through the postgraduate course. LÄS MER

 2. 2. Human-Robot Collaboration i produktionen inom tung industri : En studie om Human-Robot Collaborations säkerhet och dess påverkan på produktionen i tillverkande företag inom tung industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Danish Khan; Rame Dawli; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar säkerheten av Human-Robot Collaboration och hur dess implementering kan påverka produktionen inom tung industri, med avseende på aspekter som effektivitet och sociala förhållanden. HRC, innebär ett samspel mellan människan och industrirobotar där robotarna varken är omgivna av stängslar, eller placerade långt ifrån mänskliga operatörer. LÄS MER

 3. 3. A CASE STUDY OF ATTACKS AND PROTECTIONS OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN POST-EUROMAIDAN UKRAINE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Louise Helen Elisabeth Nilsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :human rights defenders; protections; security; attacks;

  Sammanfattning : The efforts of human rights defenders play a crucial part in advancing human rights around the world. For these efforts, many defenders are at risk. In light of many attacks in recent years, it is clear that defenders are not as safe as they need to be. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Motivation, Job Satisfaction and Job Security on Employee Retention: A Quantitative Research

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Rida Salim; Usman Mushood; [2022]
  Nyckelord :Employee Retention; Motivation; Job Satisfaction; Job Security; Impact; Pakistan; Correlation;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to examine the relation between employee retention and its three variables namely motivation, job satisfaction, and job security of employees in a Pakistani organization named Varioline Intercool. The case study and deductive approach was used to conduct this study. LÄS MER

 5. 5. Utmarken - envisioning Skåne's new edible landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Hugo Settergren; [2022]
  Nyckelord :Food Urbanism; Agroforestry; Urban Planning; Permaculture; Edible landscapes; Urban Agriculture; Resillience; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Planet earth is getting hotter and regional climates are becoming increasingly unpredictable across the globe. Cities and communities on all continents are already impacted by the changing climate, but also by two other crises – the fossil-energy decent and the 6th mass extinction event. LÄS MER