Sökning: "Human behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 865 uppsatser innehållade orden Human behavior.

 1. 1. Human Digital Shadow : A Conceptual Model for Quantifying Wheel Loader Operator’s Behaviors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Renyi Yuan; [2023]
  Nyckelord :Digital Shadow; Conceptual Modelingm Human-Machine Interaction; Wheel Loader; Digital Skugga; Konceptuell Modellering; Interaktion Mellan Människa och Maskin; Hjullastare;

  Sammanfattning : Digital Twin has been a trendy topic for half a century in the engineering field but has recently been criticized for its potential infeasibility. To approach the physical-virtual dual-connection goal, Digital Shadow has been prompted to organize the data into a virtual version for driving insights and supporting decision-making. LÄS MER

 2. 2. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Andres Ellexelius; [2023]
  Nyckelord :hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Sammanfattning : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. LÄS MER

 3. 3. Suspensions of Calcium Phosphate : Interactions of milk proteins to hydroxyapatite

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ying Chen; [2023]
  Nyckelord :Calcium fortification; Milk proteins interactions; Colloid chemistry; Food technology; engineering and nutrition; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Capolac is a product containing hydroxyapatite (HA) from Arla Food Ingredients, to be used for calcium fortification. The adsorption of casein and whey proteins onto the Capolac was investigated, aiming to solve the sedimentation problem of this insoluble calcium phosphate. LÄS MER

 4. 4. Sexuell hälsa hos personer som lever med HIV : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Jonsson; Jessica Glantz; [2023]
  Nyckelord :HIV-positive diagnosis; Sexuality; Sexual health; Well-being; HIV-positiv diagnos; Sexualitet; Sexuell hälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Globalt uppskattas 38 miljoner människor att leva med HIV. Normer, fördomar och stigma påverkar välmåendet hos personer som drabbas. Tillgång till prevention och behandling varierar världen över. LÄS MER

 5. 5. The Potential of Combining Christian Faith and Nature Conservation : exploring the Potential in a Literature Review and Developing an Environmental Education Program for Creation Care with the Aim of Mitigating Human-Wildlife Conflicts

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Svenja Tornow; [2023]
  Nyckelord :human-wildlife conflicts; wildlife; conservation; religion; christianity; theology; creation care; community development; awe;

  Sammanfattning : The global human population is growing and occupies an increasing area of land. Consequently, human and wildlife populations overlap which leads to more and intensified human-wildlife conflicts. To solve those, conservationists increasingly try to understand and change people’s attitudes. LÄS MER