Sökning: "Human dignity"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Human dignity.

 1. 1. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER

 2. 2. Människovärde i det moderna samhället : Synen på alkohol, effektivitet och familj hos Blå och Vita bandet i Norrbotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per-Jonas Pihl; [2019]
  Nyckelord :Temperance; Blue ribbon; White ribbon; Norrbotten; Industrialisation; Family; Humanity; 20th century;

  Sammanfattning : This essay concerns the temperance movements Blue Ribbon and White Ribbon inNorrbotten, Sweden. Their ideas about alcohol, industrialisation, family, humanity andproductivity. The period examined is 1905-1985, which nearly covers the whole of themovements history. LÄS MER

 3. 3. Hatbrottens nya spelrum: en komparativ studie om arbetet mot hatbrott i Sverige respektive Tyskland med fokus på internet och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elsa Forssell; [2019]
  Nyckelord :Sweden; Germany; hate crime; democracy; freedom of speech; comparative analysis; Europastudier; European studies; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : By making a descriptive comparison, this paper examines how the prevention against hate crime works in Sweden and Germany. The aim is to compare both the work in general, and also the work against hate crime that takes place on the Internet and in social media. LÄS MER

 4. 4. Sexual violence in non-international armed conflict: a tactic of warfare or an act of torture under international law?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyson Nicholas; [2019]
  Nyckelord :Conflict-related sexual violence; sexual violence in armed conflict; war crime; crime against humanity; genocide; torture; tactic of warfare; international humanitarian law; international human rights law; international criminal law; non-international armed conflict; UN Security Council Resolution 1820 2008 ; Un Security Council Resolution 1325 200 ; Women Peace and Security; South Sudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Conflict-related sexual violence should not be regarded just a symptom of war or evidence of its violent excess. It is criminalised as a violation of international law, as a war crime, a crime against humanity and, in some cases, as a component of genocide. LÄS MER

 5. 5. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER