Sökning: "Human lean"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Human lean.

 1. 1. Employees’ Health in the Process Industry: The Impact of Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mikaela Burchardt; Sandra Löfström; [2022]
  Nyckelord :Lean; Process industry; Psychosocial effects; Organisational culture;

  Sammanfattning : The effects of implementing Lean has been widely studied within the context of discrete manufacturing, where it originated, but much less so within the process industry. Within discrete manufacturing there are major benefits to implementing Lean with a focus on respect for people and human aspects, particularly on employee health and organisational culture, but does the same hold true in the process industry? The purpose of this thesis is to look into this question. LÄS MER

 2. 2. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER

 3. 3. A study of how Lean principles affect process ergonomics : A case study at Volvo CE Braås using discrete event simulation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jessica Peltonen; Jessica Borg; [2022]
  Nyckelord :94 6-rule; DES; Disassembly; Ergonomic; Facts Analyzer; Flow theory; Gemba; Lean; Optimal zone; Standard deviation; Statistics; Survey; SWEA; Variation.;

  Sammanfattning : To stay competitive in today's market, organizations focus on efficiency to reduce costs. Since there are still processes that are manually handled, there is a risk of affecting workers health during streamlining. Volvo CE Braås are currently working with a takt time of 35 minutes throughout their facility. LÄS MER

 4. 4. Augmented Reality Supported Learning Process for Operators

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Haranya Joseph Christian; Sofia Mani; [2022]
  Nyckelord :AR; AR in Industry; Industry 4.0; Smart Factory; Lean; Process Development; Augmented Reality; Learning;

  Sammanfattning : Abstract Intro: Conventional training methods are intended to teach and offer the most human way of teaching but is it the most effective and can another method improve or eliminate nonvalue adding activities. This master thesis tackles the difference between traditional training versus AR supported training, studying different aspects of training to see the advantages and disadvantages of the methods. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan ståndortsindex, markfuktighetsklass och granbarkborreangrepp i Uppsala och Västmanland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Anton Pettersson; Mattias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :bonitet; Ips Typographus; trädslagsval;

  Sammanfattning : De senaste tre åren har i genomsnitt 25 procent av den magra marken planterats med gran i Sverige. Gran växer bäst på bördiga marker med god markfuktighet. Trenden har lett till att Skogsstyrelsen meddelat ett stopp för föryngring av gran på tallmark fr.o. LÄS MER