Sökning: "Human papilloma virus"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Human papilloma virus.

 1. 1. The effect of TRAP150 on HPV16 E1 gene regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Emma Svanberg Frisinger; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human papilloma virus (HPV) is a small DNA virus that is known as the causative agent in cervical cancer. The virus is found worldwide and causes more than 300 000 deaths yearly. Although there are many types of HPV, HPV16 is found in 99 % of cervical cancer cases. LÄS MER

 2. 2. Common features in recurrent HPV positiveoropharyngeal cancer patients– a retrospective cohort study

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Karolina Oxelheim; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction Oropharyngeal cancer (OPC) is increasing in incidence today. The cancer isdivided in to two subtypes, positive for Human papilloma virus (HPV) or negative. Previousstudies have concluded that the HPV positive type entails a better prognosis. LÄS MER

 3. 3. Ouabain Toxicity -Selectivity Towards Renal Cancer Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Cardiotonic steroids; ouabain; Na K -ATPase; cytotoxicity; renal cancer; apoptosis; Kardiotoniska steroider; ouabain; Na K -ATPase; cytotoxicitet; njurcancer; apoptos;

  Sammanfattning : Ouabain and other cardiotonic steroids are known to inhibit Na + ,K + -ATPase (NKA), theion pump responsible for the ionic gradient across the plasma membrane. These steroidsdisplay a selective toxicity towards several tumour cells in comparison to primary humancells, however, the mechanism behind this is not yet understood. LÄS MER

 4. 4. Ett brev och många frågor. En kvalitativ studie med receptionsteoretisk analys av kvinnors upplevelser vid mottagandet av HPV-positivt skriftligt resultat från screeningen för livmoderhalscancer.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cornelia Liebau; [2019]
  Nyckelord :experiences; human papilloma virus HPV ; letter; pap smear; reception theory; sexuality; sexually transmitted infection STI ;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte kvinnors upplevelser när de fick ett HPV-positivt screeningresultat brevledes. Den svenska screeningen för förebyggande av livmoderhalscancer meddelar resultatet i ett kort, standardiserat brev. LÄS MER

 5. 5. Knowledge and beliefs about HPV and HPV vaccine among young Thai females

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Conny Öberg; Sofia Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Thailand; HPV; beliefs; knowledge; young females; Thailand; HPV; åsikter; kunskap; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Human Papilloma Virus (HPV) is the recognized main reason for developing cervical cancer. HPV vaccine given to females is the most effective prevention. Purpose: To investigate knowledge and beliefs about HPV, cervical cancer and HPV vaccine among young Thai females in north-eastern part of Thailand. LÄS MER