Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 16 - 20 av 232 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 16. Sustainability reports - Legitimizing negative aspects : A qualitative study on the Swedish steel industry

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Danarp; Anas Ramish; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR report; sustainability report; legitimacy; legitimacy theory; legitimacy gap;

  Sammanfattning : Problem: Legitimacy is a resource that organizations depend on for their survival. According to legitimacy theory companies need to make sure that they are recognized as operating within the bounds and norms of society and sustainability reports is a way for companies to communicate this. LÄS MER

 2. 17. Effektivitet inom sjukvården : En kvalitativ fallstudie om avlastning för sjukhuspersonal inom en sektion vid ett sjukhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lowe Björklund; Alma Fogelström; [2019]
  Nyckelord :Effectiveness; efficiency; healthcare; human resource HR ; management; organizational theory; Effektivitet; human resource HR ; organisationsteori; produktivitet; styrning; sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats var att beskriva om och på vilket sätt anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår från två modeller om effektivitet vilka har anpassats efter den mänskliga resursen. LÄS MER

 3. 18. Reorganization on employee satisfaction: The gray area of corporations : A case study on Intel Corporation’s employees

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Fotini Karayianni; [2019]
  Nyckelord :Proactive Reorganization; Work Satisfaction; Intel Corporation; Intrinsic factors; Extrinsic factors;

  Sammanfattning : The present thesis exploits a concept that lays in the core of human capital, employee satisfaction, under the context of a proactive organizational change. The prior literature depicts organizational change as a strategy applied to increase the efficiency of the company and its relevance to the market involved. LÄS MER

 4. 19. Assessing the environmental impacts of a tool rental service from Husqvarna using Life Cycle Assessment  Confirmation that the opposition is completed

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Mirjami Heiska; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment LCA ; environmental impact; product-service-system PSS ; rental;

  Sammanfattning : To decouple ever-increasing production and the related environmental impacts, collaborative use of products and product-service-systems including rental services can help to intensify the use of products during their designed lifetimes. While these approaches present potential to decrease environmental impacts compared to traditional linear product sales, they need to be assessed with a holistic scope to avoid counterintuitive trade-offs. LÄS MER

 5. 20. Kunskapsföretags arbete med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alida Nilsson; Amanda Falk; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Human resource management; Employee retention; Salary; Work engagement; Competence development; Knowledge company.; Human Resource Management; Employee retention; Lön; Arbetsengagemang; Kompetensutveckling; Kunskapsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens arbetsmarknad är det vanligt förekommande att ofta byta jobb. Att medarbetare själva väljer att lämna ett arbete är kostsamt ur ett organisatoriskt perspektiv och företag som definieras som kunskapsföretag är extra sårbara när personal väljer att lämna företaget. LÄS MER