Sökning: "Human-Computer Interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade orden Human-Computer Interaction.

 1. 1. Learn to program without the use of syntax : Examining the ability to learn programming through visual programming

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mattias Bälter; [2022]
  Nyckelord :Programming; Visual programmig; Block programming; Human computer interaction;

  Sammanfattning : As our society becomes more digitalized, the need for programmers is increasing. There are multiple schools world wide who have started implementing programming classes at early ages for their students. These classes are mostly taught using visual programming. LÄS MER

 2. 2. Icons, text or a combination of both? : - How to create the most efficient user journey and best user experience online

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Gabriella Hektor; Kalle Branzell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background The focus within Human Computer Interaction has shifted from not only understanding the usability of a website for the user, but more towards understanding the user's experience as well. The usage of icons as the main means of relying on information, and to help the user navigate around screen-based platforms, has steadily increased during the past decade. LÄS MER

 3. 3. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER

 4. 4. Investigating Attitudes of A Persuasive Eco-feedback Design for Digital Tasks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Stella Biliou; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Eco-Feedback; Persuasive Systems Design; Human-Computer-Interaction; Monitor systems; Environmental friendly; Persuasive Potential Questionnaire; UTAUT; UX Design;

  Sammanfattning : Sustainable development as a research topic is becoming more prevalent across different fields. From a computer science perspective sustainability can incorporate anything from how to develop low-resource-use algorithms to human-computer-interaction oriented applications for behavior change. LÄS MER

 5. 5. The Sound Forest : Smartphoneenabled Modulation of Music Through Bodily Movements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rishabh Kumar; [2022]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Digital Musical Instrument; Sonic Interaction Experience; Cross-modal experiences; Smartphone-enabled music creation;

  Sammanfattning : There is a growing interest in designing for whole body interactions in the field of Human–Computer Interaction, where numerous researchers are using this knowledge for creating new age digital musical instruments, with the secondary focus on creating inclusive music creation mediums for all. The aim was to create a new interaction medium for Sound Forest, a digital musical instrument at Stockholm Museum of Performing Arts. LÄS MER