Sökning: "Human-robot interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Human-robot interaction.

 1. 1. DIFFERENTIAL OUTCOME TRAINING AND HUMANOID ROBOT FEEDBACK ON A VISUOSPATIAL GAMIFIED TASK: An experimental study investigating learning, affective social engagement cues and cognitive learning strategies

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alva Markelius; Sofia Sjöberg; [2023-02-01]
  Nyckelord :Human-robot interaction; gamified memory task; dementia; differential outcome theory; Furhat; engagement; digitalised treatments; robot assistance;

  Sammanfattning : By combining Differential Outcome Training (DOT), the usage of unique stimulus-response pairings, and feedback from a humanoid simulated robot (SDK) this study aims to improve learning performance of subjects on a visuospatial gamified memory task. This is achieved by using the SDK as an interface for an algorithm that provides audiovisual, reinforcing feedback promoting engangement in a new dyadic setup for a gamified task. LÄS MER

 2. 2. Lean automation med fokus på kollaborativa robotar : En studie på kollaborativa robotar i den svenska fordonsindustrin ur ett resurseffektivt perspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ninos Aslan; William Maximurad; [2023]
  Nyckelord :Lean automation; collaborative robots; human-robot collaboration; Swedish automotive industry; resource efficiency; Lean automation; kollaborativa robotar; människa-robot-samarbete; svenska fordonsindustrin; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : I flera decennier har företag inom fordonsbranschen arbetat ihärdigt med att öka sin konkurrenskraft genom att automatisera produktionen. En frekvent använd strategi för att öka automationsgraden är att implementera traditionella industrirobotar. LÄS MER

 3. 3. Designing nonverbal utterances by nonhuman characters : How clearly can emotions and characteristics be conveyed?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tove Bondeson Siwe; [2023]
  Nyckelord :voice design; nonverbal communication; non-human characters; nonverbal utterances; emotional utterances; synthezied voice; sound design; character design; design;

  Sammanfattning : This research seeks to explore the concept of voice design, specifically voice design for non-human characters that do not communicate using words. The idea was to mimic the vocal contours of human non-verbal vocal expression with a synthesizer to achieve emotional clarity, as well as make it sound less like a machine and more like a fleshed-out character. LÄS MER

 4. 4. Human-Robot Collaboration i produktionen inom tung industri : En studie om Human-Robot Collaborations säkerhet och dess påverkan på produktionen i tillverkande företag inom tung industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Danish Khan; Rame Dawli; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar säkerheten av Human-Robot Collaboration och hur dess implementering kan påverka produktionen inom tung industri, med avseende på aspekter som effektivitet och sociala förhållanden. HRC, innebär ett samspel mellan människan och industrirobotar där robotarna varken är omgivna av stängslar, eller placerade långt ifrån mänskliga operatörer. LÄS MER

 5. 5. Exploring Mothers’ Perspectives on Social Assistive Robots in Postpartum Depression Healthcare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobiaz Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Social Assistive Robots; Postpartum Depression; Maternity Healthcare; Qualitative Research; Thematic Analysis; Human-Robot Interaction;

  Sammanfattning : Postpartum Depression (PPD) affects 8-15 percent of new mothers in Sweden every year. The majority of PPD cases go undetected, and only a few percent receive adequate care. New ways to detect and diagnose PPD are required. In my previous work, PPD experts expressed willingness to integrate social assistive robots (SARs) into their medical team. LÄS MER