Sökning: "Humanitär intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Humanitär intervention.

 1. 1. Att vara eller icke vara: humanitära interventioners legitimitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Renman; Moa Nyström; [2021]
  Nyckelord :humanitär intervention; Förenta Nationerna; UNMISS; legitimitet; Sydsudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att finna svar på hur legitim FN:s humanitära intervention i Sydsudan är utifrån Nicholas J. Wheelers solidaristiska ramverk. Därefter diskuteras hur väl kriterierna kan avgöra interventionens legitimitet. LÄS MER

 2. 2. The responsibility to protect - A foundation for making exceptions to the general prohibition on the use of force?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Lindersköld; [2019]
  Nyckelord :The responsibility to protect; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2001 publicerade den Internationella Kommission för Intervention och Statssuveränitet (ICISS) en rapport om den så kallade doktrinen om skyldigheten att skydda (responsibility to protect, R2P). Enligt kommissionen innebär doktrinen att det internationella samfundet genom FN har en skyldighet att ingripa i situationer då människor utsätts för grova brott mot mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. USA:s möjligt intervention i Venezuela - en revitalisering av R2P?

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Lidén; Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :R2P; militär intervention; USA; Venezuela; Säkerhetsrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Venezuela går idag igenom en omfattande humanitär och ekonomisk kris där landets styre saknar både vilja och möjlighet att tillgodose fundamentala rättigheter för befolkningen. I relation till den kris har USA med Donald Trump i spetsen uttalat en vilja att intervenera i landet, något som mött stark kritik. LÄS MER

 4. 4. Rätt att skydda? - En analys av rättsutvecklingen rörande interventioner med humanitära bakomliggande syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olof Hallén; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; Responsibility to Protect; humanitär intervention; internationell rätt; internationella relationer; realism; liberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 4 april 2017 utförde den syriska staten en gasattack på staden Khan Sheikhun. Attacken fick omfattande uppmärksamhet i internationell media, och den 7 april 2017 valde USA att avfyra 59 kryssningsrobotar mot flygbasen al-Shayrat, vilken var den flygbas som använts för att genomföra gasattacken. LÄS MER

 5. 5. Humanitarian Intervention in History - An Analysis of the Historical Evolution of the Doctrine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikaela Gisslén; [2018]
  Nyckelord :International Law; Legal History: Humanitarian Intervention; Just War Tradition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsförbudet i artikel 2.4 i FN- stadgan är en av de viktigaste reglerna inom internationell rätt, det finns bara två undantag till regeln. Det pågår dock en diskussion gällande ifall humanitär intervention ska anses som ytterligare ett legalt undantag till våldsförbudet. LÄS MER