Sökning: "Humanitär kris"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Humanitär kris.

 1. 1. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 2. 2. USA:s möjligt intervention i Venezuela - en revitalisering av R2P?

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Lidén; Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :R2P; militär intervention; USA; Venezuela; Säkerhetsrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Venezuela går idag igenom en omfattande humanitär och ekonomisk kris där landets styre saknar både vilja och möjlighet att tillgodose fundamentala rättigheter för befolkningen. I relation till den kris har USA med Donald Trump i spetsen uttalat en vilja att intervenera i landet, något som mött stark kritik. LÄS MER

 3. 3. Review of Present Systems and Costs of Conceptual Designs of UAV:s for Humanitarian Relief Missions.

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Oskar Hektor; [2018]
  Nyckelord :UAV; Humanitarian Relief Drone; UAV; Conceptual Design; UAV Cost Estimation;

  Sammanfattning : A study of the viabliness of a UAV for humanitarian relief missions has been done. With an aeronautical model fulfilling humanitarian logistics has then the manufacture and operational life-cycle costs as well as the present air jurisdiction. LÄS MER

 4. 4. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 5. 5. Humanitär kris eller en humanitär insats?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Hillarp; [2017]
  Nyckelord :Framing theory; socialkonstruktivism; media; kvalitativ innehållsanalys; Aleppo; RT; CNN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The battle for Aleppo culminated in the year 2016 when Syrian regime forces captured northern parts of Aleppo making a siege a reality for many people. A question of who was to blame isn’t always clear when looking at complex conflicts. People often look towards media to make meaning of such complexities. LÄS MER