Sökning: "Humanitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Humanitetsprincipen.

 1. 1. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 2. 2. Ung, dum och särbehandlad - En straffteoretisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare i påföljdssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Unga lagöverträdare; Ungdomsrabatt; Straffteori; Kriminologi; Ungdomsbrottslighet; Ungdomskriminalitet; Särbehandling; Barn; Påföljdssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka innehaft en särställning i det svenska påföljdssystemet. Den som begår brott innan tjugoett års ålder behandlas idag annorlunda än den vuxne lagöverträdaren. LÄS MER

 3. 3. På obestämd tid - En studie av livstidsstraffet i svensk rätt ur ett straffideologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Winman; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; livstids fängelse; påföljd för mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014 the sentencing range for murder was changed in order to increase the use of life sentence for murder. Thus the legitimacy of life imprisonment has become an even more relevant question than before the amendment. The aim of this paper is to examine the life imprisonment in Swedish law through a critical point of view. LÄS MER

 4. 4. Straffteori i amerikansk och svensk rätt - Proportionalitet, prevention eller humanitet? En studie på lagstiftnings- och domstolsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Aspman; [2013]
  Nyckelord :USA; Sverige; individualprevention; allmänprevention; humanitetsprincipen; retributivism; proportionalitet; straffteori; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay concerns the issue of proportionality in penal theory as it is applied in USA and in Sweden. The essay compares two main aspects, or levels of this proportionality; the judicial level and the court level, of each jurisdiction respectively; applying the comparative method. LÄS MER

 5. 5. Frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare – vart går gränsen mellan fängelse och sluten ungdomsvård i svensk rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Alnervik; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; sluten ungdomsvård; fängelse; frihetsberövande påföljd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt kan unga lagöverträdare mellan femton och arton år frihetsberövas om det finns synnerliga skäl till det. De påföljder som står till buds är då antingen sluten ungdomsvård eller fängelse – ensamt eller i kombination med skyddstillsyn. LÄS MER