Sökning: "Humanities"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet Humanities.

 1. 1. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
  Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

  Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER

 2. 2. En studie i vattenrening med elektrokoagulation : Koaguleringsförmågan hos utvalda föreningar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Axel Wieslander Jansson; [2019]
  Nyckelord :vattenrening; elektrokemi; elektrokoagulation; organiska föreningar;

  Sammanfattning : Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. LÄS MER

 3. 3. "Det brukar vara en häftad historia" : Att bevara och tillgängliggöra zines på Göteborgs universitetsbibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Bolinsson; Erik Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Zines; fanzines; preservation; availability; university libraries; new materalism;

  Sammanfattning : Based on two university libraries which represents the academic disciplines humanities and applied arts and design, this bachelor thesis examines how their respective collections of zines are handled in terms of preservation and availability. Furthermore, this bachelor thesis emphasises – by the help of Derrida’s and Cvetkovich’s theories of the archive, Bryant’s ontological realism, Frow’s literary frame and Plate’s new material turn – the need to broaden the view of zines as a physical artefact, and the meaning-bearing properties objects can have in and of itself. LÄS MER

 4. 4. Uppsalas nya civilingenjörer : Bildning för (det tekniska) livet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Carl Flygare; [2019]
  Nyckelord :Learning; education; engineer; social science; humanities; natural science; master program; technology; the two cultures; Lärande; utbildning; bildning; ingenjör; civilingenjör; samhällsvetenskap; humaniora; naturvetenskap; teknik; de två kulturerna;

  Sammanfattning : This study aims to describe and analyze how the development of technology and social change came to influence the Faculty of Science and Technology which during the fall of 2000 launched two new master programs in engineering. These programs were of a new kind where elements which traditionally had not been a big part of such educations made up a uniquely large part of the content. LÄS MER

 5. 5. "We cannot keep everything forever" : Value of the material as a selection criterion for digitization at Swedish humanities special libraries

  Master-uppsats,

  Författare :Tatiana Liljeström; [2019]
  Nyckelord :value; significance; criterion; selection; digitization; humanities; libraries; Swedish;

  Sammanfattning : The study examines the role of different types of value of the material in selecting documents for digitization at Swedish humanities special libraries. The main goals of the study were to find out, which types of value are most and least important in the selection process at these libraries, to aid on the identification of general tendencies in attributing values to analogue material for digitization and to provide an overall depiction of significance of different value types for the digitization at the humanities special libraries in Sweden. LÄS MER