Sökning: "Humankapitalteori"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Humankapitalteori.

 1. 1. Bra lön eller barn? : En studie av hur kvinnors lön påverkas av föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Lindberg; Josefin Schröder; [2019]
  Nyckelord :rational choice theory; the wage penalty of motherhood.; Humankapitalteori; arbetsmarknad; familjeliv; lön; barn.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kvinnors ekonomiska förutsättningar har förbättrats enormt de senaste decennierna, men än idag råder det skillnader i lön mellan kvinnor och män. Många tror att denna skillnad beror på att kvinnor väljer att fokusera på familjelivet då de får barn. LÄS MER

 2. 2. Moderskap och lönegap på den svenska arbetsmarknaden. : En kvantitativ studie om sambandet mellan moderskap och lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Taberman; Irene Berkers; [2019]
  Nyckelord :Humankapitalteori; signaleringsteorin; the motherhood wage penalty; lönegap; arbetsmarknad; karriär; lön; barn;

  Sammanfattning : Tidigare år har det forskats mycket kring könslönegapet i Sverige, det har rapporterats om anledningar som att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid och vara föräldralediga. Forskning indikerar att könslönegapet blir större efter kvinnor fött barn och blir större ju fler barn en kvinna har. LÄS MER

 3. 3. Humankapitalets roll och betydelse för investerare i en investeringsprocess : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Karagiannis; Natanael Weitzberg; [2017]
  Nyckelord :Human capital; Asymmetric information; Investors; Entrepreneurs; Personal characteristics; Humankapital; Asymmetrisk information; Investerare; Entreprenörer; Personliga egenskaper;

  Sammanfattning : Bakgrund Investerare som direktinvesterar i företag måste hantera risk som del av beslutsfattandet. Forskning visar att entreprenörerna i sådana företag är en faktor som investerare lägger stor vikt vid i utvärderingen av en potentiell investering. LÄS MER

 4. 4. Könsdifferentierade utbildningsval och löneskillnader : En studie av sambandet mellan kvinnors och mäns utbildningsval och könslönegapet på svensk arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Ringborg; [2015]
  Nyckelord :Utbildningsinriktning; könslönegapet; humankapitalteori; devaluation theory; Sverige;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur könslönegapet påverkas av kvinnors och mäns olika val av utbildningsinriktningar. Det finns ett starkt och mycket väl belagt samband mellan utbildningslängd och lön. LÄS MER

 5. 5. Segregering på arbetsmarknaden i Moçambique och dess effekter på kvinnors arbetsmarknadsutfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Alexopoulos Fleur; Melina Athanasiadi; [2014]
  Nyckelord :humankapital; arbetsmarknad; Könssegregering; empowerment; Moçambique; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar segregering på arbetsmarknaden i Moçambique. Utgångspunkten i studien är segregeringsteori med tre undergrupper som behandlar arbetsmarknadssegregeringsteori, humankapitalteori och genusteori. LÄS MER