Sökning: "Humant papillomvirus"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Humant papillomvirus.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter och upplevelser av att leva med livmoderhalscancer : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Ulrichs; Tove Richloow; [2022]
  Nyckelord :Cancer treatment; Cervical cancer; Experience; Side effects; Suffering; Uterine cervical neoplasms; Biverkningar; Cancerbehandling; Lidande; Livmoderhalscancer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund I majoriteten av länderna världen över klassas livmoderhalscancer som den näst vanligaste eller den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor. Sjukdomen som till största del orsakas av ihållande infektioner med humant papillomvirus (HPV) kan bilda cellförändringar som senare utvecklar cancertumörer i livmoderhalsen. LÄS MER

 2. 2. Kunskap om HPV och inställning till prevention och gynekologisk cellprovtagning : En webbaserad enkätundersökning bland unga kvinnor i Sverige

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Ljungqvist; Hannah Kaseva; [2021]
  Nyckelord :attitudes; knowledge evaluation; papillomaviruses; quantitative; sexual health; attityder; kunskapsutvärdering; kvantitativ; papillomvirus; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Papillomvirus (HPV) orsakar livmoderhalscancer. Årligen drabbas 800 kvinnor och 300 män av HPV-relaterad cancer i Sverige. Både pojkar och flickor får HPV- vaccin enligt nationella vaccinationsprogrammet. Vaccin tillsammans med gynekologisk cellprovtagning kan utrota HPV-orsakad cancer. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av HPV-vaccination

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alexandra Wårdenius; Madelene Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :skolsköterskor; erfarenheter; omvårdnad; kvalitativ metod; humant papillomvirus; HPV; vaccin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är de vanligaste förekommande sexuellt överförbara infektionerna, vilket drabbar miljontals människor världen över och kan i vissa fall leda till cancer. HPV-vaccin ingår i svenskt barnvaccinationsprogram för flickor sedan 2010 och från 2020 inkluderas även pojkar. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på livskvaliteten hos kvinnor med cervixcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Nilsson; Alicia Tångroth; [2020]
  Nyckelord :cervixcancer; livskvalitet; påverkan;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år drabbas 570 000 kvinnor av cervixcancer världen över, av dessa insjuknar 500 kvinnor i Sverige. Antalet sjukdomsdebuter har halverats sedan starten av screening av cellprovtagning. Den största riskfaktorn till cervixcancer är Humant Papillomvirus. LÄS MER

 5. 5. Hypermetylering i cytologiska prov från cervix och utveckling av allvarliga cellförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Jacob Oscar Alssamaray; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Cervixcancer kan uppkomma vid ihållande infektion med humant papillomvirus (HPV). HPV orsakar även mildare cellförändringar, CIN-I, som många gånger läker tillbaka. Patienter med cellförändringar av typ CIN-II/III löper däremot större risk att på sikt utveckla cancer. LÄS MER