Sökning: "Humorous"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Humorous.

 1. 1. DOES HUMOR WORK? The influence of humor on cognitive executive function

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Cecilia Modigh; Mariyana Dicheva; [2018-07-04]
  Nyckelord :Humor; executive functioning; ; cognitive performance; Stroop color-word task; incongruity resolution; attentional resources;

  Sammanfattning : Kontrasterande förutsägelser har gjorts om positiv affekt och humors påverkan på kognitiv bearbetning. Det har hävdats att positivt humör sannolikt kommer att förbättra vissa kognitiva processer, men det finns också bevis som påstår det motsatta. LÄS MER

 2. 2. Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2018]
  Nyckelord :Marknadsrätt; marknadsföringsrätt; läkemedel; humor; humoristiska överdrifter; LER; egenåtgärdssystem; självreglering; läkemedelsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Bringing Death to Life: The Personifications of Death in Zusak's The Book Thief, Moore's A Dirty Job and Pendle's Death: A Life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :personification; death; The Book Thief; Zusak; A Dirty Job; Moore; Death: A Life; Pendle; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay examines the personifications of Death in Markus Zusak’s The Book Thief (2005), Christopher Moore’s A Dirty Job (2006) and George Pendle’s Death: A Life (2008). The personifications are analysed in terms of gender, anthropomorphism, (im)mortality, agency in conceptual death and attitude towards their occupation as Death. LÄS MER

 4. 4. Video Storytelling Advertisement : A quantitative study about the effect consumers’ attitude towards the brand

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Bloom; Pontus Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Advertisements; Attitudes; Storytelling; Branding; Humorous; Dramatic;

  Sammanfattning : Background: In order for marketers, brands and companies to be successful in the advertising environment the stress for well developed content and messages is a necessity. To have a competitive advantage it is all about the attention a advertisements gain by the audience and the public eye. LÄS MER

 5. 5. Puns and Language Play in the L2 Classroom : Pragmatic Tests on Swedish High School Learners of English

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Johanna Heaps; [2018]
  Nyckelord :Humour; Puns; Ambiguity; Incongruity; Scripts; Language Play; Language Learning; Second Language Acquisition;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Puns are short humorous texts that play on structural ambiguity in order to create incongruous scripts. The perception of their humour requires considerable pragmatic manipulation, which may present problems for L2 learners, which is why many scholars agree that they are best reserved for more advanced students. LÄS MER