Sökning: "Hundassisterade insatser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hundassisterade insatser.

 1. 1. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär hunden för våra brukare? : Personalens erfarenheter av djurassisterade insatser medhundar inom kommunal LSS-dagverksamhet i Dalarnas län.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Angélique Zimmermann; [2017]
  Nyckelord :AAI; effects of animal-assisted interventions; dogs; daycare-centre; autism; intellectual disability; developing skills; Antonovsky´s sense of coherence ; Asplund´s social responsiveness.; sociala tjänstehundar; effekter av djurassisterade insatser; hundar; daglig LSS-verksamhet; färdighetsutveckling; autism; intellektuell funktionsnedsättning; Antonovskys KASAM; Asplunds sociala responsivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur brukare påverkas av att det finns hundar i form av djurassisterade insatser i den kommunala, dagliga LSSverksamheten i Dalarnas län. Det är en kvalitativ studie som inleddes genom en kvantitativ kartläggning rörande förekomsten av hundar eller andra djur i alla kommunala LSS-verksamheter i Dalarna. LÄS MER