Sökning: "Hunger Games"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Hunger Games.

 1. 1. “It’s not a phase, Mom!!!". Om identitetsskapande inom fankultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Rebecca Ågren; Lina Holst; [2019-05-20]
  Nyckelord :Fandom; Harry Potter; Twilight; Hunger Games; identitet;

  Sammanfattning : In this essay, we examine what it means to be a fan. We look at the way different products and discourses create identity within both fan culture and fandoms. We have chosen to focus on three famous fandoms among youth culture - Harry Potter, The Hunger Games and The Twilight Saga. LÄS MER

 2. 2. Interactive Eating Design: A Programmatic Exploration of Food as Design Material Through Games

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kevin Ong; [2018]
  Nyckelord :Interaction Design; Eating Design; Interactive Eating Design; Programmatic Design; Edible Games; Food; Game Design;

  Sammanfattning : This thesis project focuses on the practices of eating and play as I explore using food as a material for interaction design through the context of an analog game. Using the action of eating as the main mechanic, participants of my research project are subject to sensations that can only be explored by eating such as taste, hunger, and satiation. LÄS MER

 3. 3. Flickan som räddar världen. : En undersökning av flickan och makten i Hungerspelen och Engelsforstrilogin utifrån Foucaults teorier om makt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Palmström; [2018]
  Nyckelord :Girl; Foucault; Power; Discours theory; Girlhood studies; The Hunger Games; The Engelsfors trilogy.; Flicka; Foucault; Makt; Diskursanalys; Flickstudier; Hungerspelen; Engelsforstrilogin;

  Sammanfattning : Through Close reading of the two trilogies The Hunger Games by Suzanne Collins and The Engelsfors trilogy by Sara Elf Bergsmark and Mats Strandberg this thesis aim is to examine the popular literary theme with a young girl who saves the world.  This thesis approach this through Michel Foucault’s theories of both discourse theory and analysis of power. LÄS MER

 4. 4. THE NEW WAY OF EDITING?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Matilda Schön; [2018]
  Nyckelord :Filmklippning; klippning; jump cuts; kontinuitet; diskontinuitet; The Hunger Games;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette Welflings klippstil i filmen The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de har för påverkan på filmens narrativa berättande. LÄS MER

 5. 5. The Universal Declaration of Human Rights and The Hunger Games : Implementing critical literacy in the EFL classroom when reading Suzanne Collins’ dystopian novel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johanna Hansson; [2018]
  Nyckelord :Human Rights; critical literacy; young adult literature; dystopia; the EFL classroom; education; The Hunger Games;

  Sammanfattning : The primary aim of this master’s thesis has been to examine how the dystopian, young adult novel, The Hunger Games (2008) by Suzanne Collins could entail depictions of violations against the articles of the Universal Declaration of Human Rights (1948). The analysis has been conducted based on a theme-based close reading of the novel using the Universal Declaration of Human Rights as a contextualization device. LÄS MER